Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
25.4.2023

22. Brněnské dny urgentní medicíny jsou minulostí

Oblíbená konference se navíc letos může pochlubit rekordem, dnes již legendární akci v Mikulově navštívilo 850 účastníků.

„Za takový zájem jsme pochopitelně velmi rádi, věříme, že odborníky jistě přilákala dlouholetá tradice a také pestrý program. Letos jsme se věnovali kromě jiného úrazům, cerebrovaskulárním i kardiovaskulárním stavům v urgentní medicíně či zajištění kritického dítě v podmínkách neodkladné péče. Dále například medicíně na horké půdě nebo takzvaným nenápadným katastrofám, pod jejichž pojmem si lze představit například řešení stavů, kdy nebylo jednoduché dopracovat se k diagnóze pacienta, a všechny nás takové případy obohatily. Dále byla na pořadu dne simulační medicína. A probírala se i právní problematika, která k naší práci také patří. Sály byly plné a to nás samozřejmě potěšilo,“ popisuje průběh akce její hlavní organizátor Vladimír Husárek ze ZZS JmK.

Součástí konference bylo též setkání různých pracovních skupin, například lékařských i nelékařských náměstků, ale také operátorů, peerů, vzdělavatelů či tiskových mluvčích jednotlivých záchranek. V rámci těchto setkání dochází k předávání zkušeností a konzultuje se celá řada témat. Za zmínku stojí i první ročník soutěže studentských prací oboru zdravotnické záchranářství, kdy za každou fakultu představoval práci jeden student před odbornou komisí. Nutno podotknout, že bakalářské práce a jejich prezentace dosahovaly vysoké odborné úrovně.

A stejně jako loni, také letos se uskutečnil Resusci Cup, v napínavém finále se utkali zdravotníci z Moravskoslezského a Pardubického kraje, zlato nakonec získali prvně zmínění. „Hodnotilo se několik kritérií, především postup týmu, technické provedení neodkladné resuscitace, ale i netechnické dovednosti,“ vysvětluje Vladimír Husárek. Vítězům blahopřejeme, ale obdiv si zaslouží všichni účastníci klání za snahu, bojovnost a nasazení.

Děkujeme všem, kteří na konferenci přijeli a také samozřejmě děkujeme pořádající agentuře Symma a všem sponzorům, bez nichž by se akce nemohla konat. A těšíme se na příští ročník, opět v příjemném prostředí malebného Mikulova.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader