Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
22.4.2024

23. Brněnské dny urgentní medicíny slavily opět velký úspěch

Mimořádně oblíbený kongres letos navštívila téměř tisícovka odborníků, kteří se sjeli ze všech koutů České republiky. A nelitovali, protože je čekal bohatý program. „Nabídli jsme skutečně pestrou škálu prezentací, například o eCPR neboli extrakorporální kardiopulmonální resuscitaci, o paliativní medicíně, intoxikacích či domácích porodech. Řeč byla třeba i o profesní zátěži zdravotníků nebo o sociální první pomoci. Velký úspěch měl také blok přednášek na téma, jaká bude vlastně budoucnost povolání zdravotnického záchranáře. Sešly se i jednotlivé skupiny, které si v rámci workshopů předávaly cenné zkušenosti, ať už to byli letečtí záchranáři, operátoři, ale nově také inspektoři provozu. Vnímám toto setkání za velmi přínosné pro všechny zúčastněné,“ říká spokojeně Eva Jiráčková, lékařská náměstkyně ZZS JmK a zároveň hlavní organizátorka akce. „Děkuji všem, kteří se na organizaci kongresu podíleli, dobrá práce.“

Kromě výše uvedeného byla letos v Mikulově také udělena Cena Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR. Osobně ji předával prezident AZZS Marek Slabý a ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová. Za naši organizaci obdržela vyznamenání náměstkyně NLZP Romana Pochylá. Blahopřejeme!

Nedílnou součástí BDUM se stal ResusciCup 2024, kde měly jednotlivé záchranky svoje zastoupení a soutěžily v poskytování první pomoci, resp. hodnotila se kvalita provedené resuscitace. Nejlépe uspěla posádka Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Gratulujeme a dodáváme, že skvělou práci odvedly všechny týmy.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader