Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
6.8.2008

6.8.2008 zásah elektrickým proudem - Brno

Dne 6.8.2008 v 6:25hod. přijalo krajské operační středisko tísňovou výzvu o muži v bezvědomí po zasažení elektrickým proudem v Brně - Dolních Heršpicích. Operátorky na místo ihned vyslaly tým rychlé lékařské pomoci (rendez - vous) a rychlé zdravotnické pomoci. 36letý muž byl v bezvědomí a vlivem zásahu elektrického proudu u něj došlo k srdeční zástavě. Do doby příjezdu záchranné služby byla muži svědky události poskytována laická první pomoc. Zasahující týmy po příjezdu okamžitě převzaly oživovací pokusy a zahájily rozšířenou neodkladnou resuscitaci za podpory léků a přístrojů. Lékařka muži zajistila dýchací cesty intubací s umělou plicní ventilací a záchranáři prováděli zevní srdeční masáž pomocí kardiopumpy. Během celé resuscitace byla monitorována srdeční činnost a podávány nitrožilně všechny potřebné léky. U muže se podařilo obnovit základní životní funkce a v přednemocniční fázi stabilizovat jeho zdravotní stav. Po primárně úspěšné resuscitaci v terénu byl pacient následně transportován týmem RZP za doprovodu lékařky na Urgentní příjem fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader