Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Z výjezdů
1.1.2019

Alkohol a pyrotechnika: silvestrovské veselí zaměstnalo naše operátory a záchranáře

Operátoři jihomoravské záchranky zaznamenali od včerejších 19 hodin do dnešních 6 hodin celkem 184 výjezdů. Dá se říct, že 70% z nich nějakým způsobem souviselo s nadměrným požitím alkoholu. Jedná se o vysoká čísla, přesto hodnotíme letošní oslavy příchodu nového roku spíše jako ty z mírnějších, nedošlo totiž k vážnějším případům či mimořádným událostem, které by vznikly v souvislosti s bujarými oslavami.

Záchranáři ošetřovali především pacienty, kteří v opilosti upadli, a způsobili si tak zranění. Většinou šlo o tržné rány na hlavě nebo úrazy dolních či horních končetin. V důsledku požití alkoholu docházelo také k potyčkám, ošetřili jsme například ženu, která byla udeřena lahví do hlavy. Smutným důsledkem požití alkoholu je fakt, že jsme do zdravotnických zařízení museli zavézt také tři děti, které se přiotrávily alkoholem, stav jednoho z nich dokonce vyžadoval napojení na řízenou ventilaci.

Nadměrná konzumace alkoholu, někdy i v kombinaci s požitím drog, měla za následek také přibližně desítku psychóz, ke kterým operátoři vyslali naše posádky. Pacienti měli buď sebevražedné úmysly, nebo naopak ohrožovali svoje okolí.

Po půlnoci jsme vyjížděli také k několika zraněním, která vznikla v důsledku manipulace se zábavní pyrotechnikou, jednalo se převážně o poranění prstů či dlaní.

Alkohol zřejmě sehrál svoji roli i v případě pádu mladého muže, který se v Adamově skutálel ze čtyřicetimetrového srázu, s vyprošťováním pacienta nám museli pomoct hasiči. Zraněnému mladíkovi jsme poskytli neodkladnou péči a převezli jej na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Brně. 

Celou noc jsme byli ve střehu a snažili se vám být nablízku, zvedali jsme telefony, ošetřovali pacienty, transportovali je do zdravotnických zařízení... Přejeme vám do nového roku pevné zdraví a máme prosbu: buďte na sebe opatrní, pečujte o svoje zdraví a o zdraví svých blízkých, především dětí a seniorů. Mnoha zraněním a tragédiím lze předejít. Šťastný nový rok 2019.

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader