Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
1.11.2021

Biohazard tým opět cvičil

Výcvik absolvoval BHT tým společně s naším zdravotnickým operačním střediskem, s Hasičským záchranným sborem JmK a s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje.

Námětem cvičení byl zásah u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nákazu. „Musíme být připraveni na všechno, tedy i na to, že budeme mít v péči pacienta, u kterého je podezření například na ebolu či na jinou vysoce nakažlivou nemoc. Výcvik proběhl prakticky s kompletním zajištěním pacienta, uložením do transportního izolačního prostředku a přípravou k převozu do cílového zdravotnického zařízení. Dále byly prověřeny nastavené postupy u zásahu tohoto typu včetně komunikace a řízení akce ze strany velitele zásahu, epidemiologa a vedoucího zdravotnické složky. Věřím, že nás to opět posunulo dál a děkuji všem, kteří se výcviku zúčastnili. Odvedli skvělou práci,“ říká krizový manažer jihomoravské záchranky Vladimír Husárek.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader