Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
13.4.2018

Biohazard tým opět prověřil svou připravenost

Tentokrát v areálu Požární stanice v Brně - Líšni. Naši záchranáři absolvovali společné cvičení s chemickou jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Zaměřili se na reálné zvládnutí zásahu u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.

Vše začalo teoretickým úvodem, kdy se hovořilo především o zkušenostech ze dvou předchozích nácviků. Tématem byl transport a předání pacienta na Infekční kliniku Nemocnice Na Bulovce, pravidla zásahu u vysoce nakažlivé nemoci a zásady užívání ochranných oděvů. Pak už následovala praxe. „Konkrétně simulace zásahu v bytě pacienta, a to od jeho volání na tísňovou linku přes vyšetření, zajištění, uložení do biovaku až k následné dekontaminaci biovaku a zasahujícího týmu. Zásah proběhl bez komplikací a byla potvrzena akceschopnost biohazard týmu, operátorek i spolupracující chemické jednotky HZS. Jsem rád za tak výborný výsledek, je dobré vědět, že jsme připraveni prakticky na vše,“ sdělil René Mezulianík, organizátor cvičení.

„Zapojení do BHT je dobrovolné, samozřejmě musí navazovat na splnění výběrových kritérií, mezi která patří zájem o problematiku, ale také časová dostupnost z místa bydliště. Důležitá je kromě jiného fyzická zdatnost a také odolnost vůči stresu,“ doplňuje Jana Kubalová, jedna z koordinátorů týmu.

Děkujeme hasičům a kolegům z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje za výbornou spolupráci.

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader