Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
8.11.2023

Co to je ECPR neboli extrakorporální kardiopulmonální resuscitace

Začneme dobrou zprávou: za 12 měsíců jsme v rámci ECPR předali na urgentním příjmu 20 pacientů, u kterých jsme očekávali profit z napojení na tzv. extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO). Zjednodušeně řečeno, jde o mimotělní oběh, kdy přístroj nahrazuje funkci srdce a plic. Z výše uvedených 20 pacientů jich 8 přežilo a z toho 7 se jich vrátilo zpět k rodinám, případně ještě rehabilitují.

Od října 2022 jsme ve spolupráci s ARK (klinika anesteziologie a resuscitace) v brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny zavedli do naší praxe tzv. ECPR protokol. Cílem této úzké spolupráce je dosažení pokud možno co nejlepších dlouhodobých výsledků u potenciálně perspektivních pacientů s tzv. refrakterní srdeční zástavou.

O co přesně jde?

ECPR je metoda obnovy oběhu pomocí veno-arteriální extrakorporální membránové oxygenace (V-A ECMO) navazující na kvalitní a časnou resuscitaci. Právě časná indikace a zahájení ECMO u refrakterní srdeční zástavy může u vybrané podskupiny pacientů zlepšit přežití s dobrým funkčním výsledkem. Ne pro všechny pacienty se srdeční zástavou je tato metoda přínosem, pro některé z nich však může být život zachraňující.

Co je potřeba?

Základem je pevný řetězec přežití. Spatřená zástava oběhu svědky události, volání na linku 155, okamžité zahájení kvalitní laické resuscitace (masáž srdce), příjezd našich posádek a rozšířená resuscitace. V případě, že se nedaří obnovit spontánní srdeční oběh a pacient splňuje potřebná kritéria, kdy lze očekávat profit z napojení na ECMO, tak naše posádky zajistí transport pacienta za nepřetržité resuscitace. Pacient je na umělé plicní ventilaci, soustavně monitorovaný a probíhá nepřímá srdeční masáž za pomoci přístroje LUCAS. Aby byl ECPR řetězec přežití pevný a úplný, je potřeba předat indikovaného pacienta na urgentní příjem do 60 minut od spatřené zástavy oběhu. Každá minuta se počítá. Na urgentním příjmu pak speciální tým zajistí u pacienta stehenní tepnu a žílu a připojí ho na ECMO. Tím získá pacient potřebný čas k dalším vyšetřením, život zachraňujícím výkonům a ve výsledku šanci k přežití a návratu do běžného života.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader