Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
6.12.2022

Cvičení v novém tramvajovém tunelu

Scénář byl jasný, jednalo se o požár tramvaje, ta následně uvízla v tunelu a její pasažéři se snažili dostat ven. Sedm z nich se nadýchalo zplodin hoření, někteří byli v bezvědomí, někteří i popálení. Naše operační středisko vyslalo na místo celkem pět prostředků, včetně velkokapacitní sanitky a inspektora provozu.

Cílem dnešního cvičení bylo v prvé řadě seznámit se s prostředím nově vybudovaného tunelu v brněnských Bohunicích, zjistit možnosti v případě reálného zásahu, prověřit komunikaci s ostatními složkami IZS, ale tentokrát také s Dopravním podnikem města Brna. Z našeho pohledu bylo třeba potrénovat třídění pacientů, jejich ošetření a následný transport do zdravotnických zařízení.

U mimořádných událostí tohoto typu je velmi důležité předávat si informace, držet se ověřených postupů, ale také dbát na vlastní bezpečnost. Účel dnešního cvičení byl jednoznačně splněn, získali jsme nové důležité poznatky v souvislosti se zásahem v tramvajovém tunelu, prověřili jsme naši připravenost, dojezdové časy a jak už zaznělo, také vzájemnou komunikaci, která je klíčem k úspěšnému ukončení náročného zákroku při hromadném postižení osob. To vše zužitkujeme při podobných situacích u reálných výjezdů. Děkujeme všem, kteří pomohli dnešní cvičení zorganizovat a kteří se jej zúčastnili.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader