Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Z výjezdů
15.5.2017

Dnešek je Dnem Linky 155

V průměru přibližně každých patnáct sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek Zdravotnické záchranné služby tísňová linka 155 a zhruba každých třicet sekund vyjíždí z jedné z více než 300 výjezdových základen v České republice vozidlo zdravotnické záchranné služby k více než milionu výjezdů za rok. 365 dní v roce, sedm dní v týdnu, 24 hodin denně je zde funkční systém zdravotnické záchranné služby.
Náročnou a záslužnou práci operátorek, operátorů i záchranářů a záchranářek v terénu, bychom chtěli připomenout celostátní společnou akcí - Dnem Linky 155. Věříme, že si zdravotničtí záchranáři připomenutí své práce zaslouží stejně jako jejich kolegové v integrovaném záchranném systému.
Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi těmi, kdo pomoc zdravotníků potřebují a záchranáři, kteří ji poskytují. Jsme totiž na funkčnost našeho systému právem hrdi a právě specializovaná tísňová linka 155 tento systém symbolizuje, když zprostředkuje přímý přístup veřejnosti ke zdravotnickému operátorovi.
I díky tomu, že na "druhé straně" tísňové linky jsou zdravotníci - specialisté (což není samozřejmostí ani v řadě mnohem bohatších zemí), jsou výsledky našich záchranných služeb takové, jaké jsou - jedny z nejlepších na světě.
Není například náhodou, že (díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence) je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace nemocným stiženým náhlou zástavou oběhu, což zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení postiženého.
Zdravotnické záchranné služby v České republice jsou zřizovány na základě zákona o Zdravotnické záchranné službě jednotlivými kraji, aby jejich organizace co nejlépe reflektovala regionální specifika při zachování jednotné organizační struktury, materiálně technického a personálního vybavení. Po funkční stránce však tvoří zdravotnické záchranné služby v rámci IZS celek, který hranice krajů nerozlišuje. Hmatatelným důkazem tohoto tvrzení je nejen každodenní rutinní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i jednotná podpora aplikace "Záchranka", jejíž využití podporují bez výjimky všechny krajské záchranné služby a Česká republika je tak jedním mála států na světě, která podobný, celostátně jednotný systém pro přesné přivolání pomoci, provozuje.
I to by mělo demonstrovat společné připomenutí Dne Linky 155 všemi zdravotnickými záchrannými službami v ČR.
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského  kraje zahájila provoz centralizovaného krajského operačního pracoviště 1.5.2006. Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) je centrem, které nepřetržitě řídí činnost všech výjezdových týmů zdravotnické záchranné služby působících na území Jihomoravského kraje.
Krajské zdravotnické operační středisko při své činnosti především:
přijímá a vyhodnocuje tísňové výzvy k zásahu při náhle vzniklém ohrožení života nebo závažném zhoršení zdravotního stavu a předává je k realizaci výjezdovým týmům ZZS včetně letecké záchranné služby, a to i v podmínkách hromadného výskytu postižení zdraví,
zajišťuje další komunikaci v telefonních, radiových a datových sítích včetně komunikace s výjezdovými týmy při jejich navigaci v terénu a s nemocnicemi při avizování nadcházejícího příjezdu transportovaného pacienta,
organizuje a zajišťuje sekundární (mezinemocniční) popř. repatriační převozy pacientů, u nichž je i během převozu třeba intenzivní nebo resuscitační péče,
soustřeďuje informace o volných lůžkách na odděleních neodkladné péče,
zajišťuje rychlou přepravu odebraných orgánů určených k transplantaci, popř. potencionálních příjemců těchto orgánů, nelze-li takovou přepravu zajistit stejně rychle jiným způsobem,
zajišťuje rychlou přepravu odborníků, popř. léčivého přípravku, krve nebo jejího derivátu, biologického materiálu či zdravotnického prostředku v situaci, kdy příslušné zdravotnické zařízení potřebným odborníkem či materiálem, nezbytným k zahájení nebo pokračování neodkladné péče, momentálně nedisponuje,
v případě potřeby spolupracuje s operačními středisky ZZS jiných krajů,
ve své činnosti kooperuje i s dalšími složkami integrovaného záchranného systému – IZS (hasiči, policie, armáda aj.), jakož i s lékařskou službou první pomoci a dopravní zdravotnickou službou,
ve vhodných případech poskytuje rady a návod k provedení laické neodkladné resuscitace či jiného způsobu první pomoci - TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace), TAPP (telefonicky asistovaná první pomoc).
Více informací o aktuálních počtech hovorů v rámci JmK bude k dispozici na Dni otevřených dveří dne 15.5.2017. Otevřeny budou pro veřejnost všechny základy v čase od 9.00-17.00 hod.
Novinářům bude k dispozici na VZ v Bohunicích pro individuální dotazy v 10.00 a 11:00 hod tisková mluvčí MUDr. Barbora Truksová Zuchová (kontakt:724 945 383).

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader