Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
7.3.2018

Fakultní nemocnice Brno odmítá pacienty, záchranáři je musí vozit i mimo Jihomoravský kraj

FN Brno odmítá přijímat pacienty, které záchranáři přivezou sanitkou, i když jde o nejbližší zdravotnické zařízení akutní lůžkové péče, které je schopné poskytnout takovémuto pacientovi odpovídající navazující zdravotní péči.

Situace už trvá delší dobu, v těchto dnech však vygradovala. Včera večer byl opět uzavřen urgentní příjem pro pacienty ZZS JmK s nižší úrovní postižení zdraví. V rámci Jihomoravského kraje se podařilo umístit pouze jednoho pacienta, a to ve znojemské nemocnici. Ve čtyřech případech se dokonce pro standardní interní pacienty nepodařilo najít vhodné lůžkové zařízení na území Jihomoravského kraje a bylo nutné je umístit v nemocnicích v Kroměříži, v Uherském Hradišti a v Jihlavě. Pacient, kterému bylo dohodnuto umístění v Nemocnici Třebíč, tento transport odmítl a po stabilizaci stavu byl ponechán v domácí péči. Ve všech případech tak došlo k významnému prodloužení délky trvání péče o pacienta ze strany výjezdové skupiny ZZS JmK. Jeden z výjezdů tak trval 5 hodin a 20 minut, místo obvyklých cca 60 minut (platí pro město Brno).

Po jednání krizového štábu ZZS JmK ředitel jihomoravské záchranky Milan Klusák nařídil posílit denní směnu na operačním středisku, stejně tak byla zřízena speciální výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci. „Jedná se o velmi nákladná opatření. Přednemocniční neodkladnou péči zajištují zdravotníci ZZS JmK na základě rozhodnutí operátorů a operátorek Krajského zdravotnického operačního střediska. Ti o poskytnutí přednemocniční neodkladné péče rozhodují na základě vytěžení informací z tísňové linky v souladu s indikačními kritérii, která jsou pro ZZS JmK stanovena platnou legislativou a jsou pro ni závazná,“ vysvětluje Milan Klusák.

Situace s uzavíráním příjmové ambulance ve FN Brno již trvá přibližně rok, v posledních třech měsících však graduje. Stav je natolik vážný, že dnes zasedal krizový štáb ZZS JmK, aby přijal opatření k zajištění péče o pacienty na jižní Moravě i za výše uvedených podmínek. Řešení v krátkodobém horizontu musí najít vedení FN Brno a její zřizovatel, případně zdravotní pojišťovny, nikoliv vedení ZZS JmK a její zřizovatel, kterým je Jihomoravský kraj.

Pokud druhá největší nemocnice v republice a největší nemocnice v Jihomoravském kraji není schopna se o pacienty postarat, znamená to, že tito pacienti jsou, i když s potížemi, umisťování do jiných zdravotnických zařízení lůžkové péče v Brně. A pokud ani tam nejsou místa, vozíme pacienty do jiných zdravotnických zařízení v kraji, a dokonce už i mimo jeho území. Je třeba si uvědomit, že každé zdravotnické zařízení má určitou kapacitu a v případě menších nemocnic nelze počítat s takovou flexibilitou, jakou může nabídnout zařízení velikosti FN Brno. Její kapacita odpovídá území, na němž péči zajištuje.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader