Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
4.4.2023

Již 10 let pracujeme se systémem FIRST RESPONDER

Uběhlo deset roků od chvíle, kdy byl „na ulici“ umístěn první automatizovaný externí defibrilátor (AED) a rozběhl se systém, který zachránil stovky životů. S přístroji umístěnými například ve velkých obchodních centrech, na hlavních náměstích či budovách obecních úřadů mohou pracovat laikové, kteří se náhodou stanou svědky náhlé zástavy oběhu. Naši operátoři jim box s defibrilátorem zpřístupní a radí, jak dále postupovat.

Jsou tu ovšem také tzv. FIRST RESPONDEŘI, hasiči a policisté, kteří s námi v tomto ohledu spolupracují nejčastěji. Postupně jsme kolegy ze složek IZS vybavili defibrilátory a roky je školíme v resuscitaci s využitím AED. Denně vyjíždějí naše posádky na pomoc pacientům se zástavou oběhu a mnohdy jsou před námi na místě právě FIRST RESPONDEŘI. Přednemocniční neodkladná péče však zahrnuje celou škálu první pomoci, nejedná se jen o pacienty postižené srdeční zástavou, jde například i o ošetření těžce zraněných.

Proto jsme se posunuli zase o kousek dál a jsme rádi, že jsme mohli být u prvního kurzu PHTLS-FR (Pre-Hospital Trauma Life Support for First Responders) v České republice. V prostorách Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JmK byla výuka zorganizována v gesci Fakultní nemocnice Hradec Králové a NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians). Tohoto mezinárodně uznávaného a certifikovaného kurzu péče o závažně poraněné pacienty pro nezdravotnické složky IZS se zúčastnilo 2O profesionálních jihomoravských hasičů. Vyučované postupy jsou zaměřené teoreticky i prakticky na základní vyšetření a odhalení život ohrožujících stavů s jejich následnou korekcí v rámci kompetencí a dovedností nezdravotníků do příjezdu záchranné služby. Vzdělávání považujeme za klíčové a jde nám především o neustálé vylepšování péče poskytované našim pacientům.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader