Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
25.10.2022

Kongres v Lednici přilákal dvě stovky odborníků

Jednalo se už o 6. ročník konference, jejímž námětem je spolupráce složek IZS při mimořádných událostech a katastrofách. Účastníci akce si mohli vyslechnout tři desítky přednášek. Hlavními tématy prezentací byla například humanitární pomoc v zahraničí a v České republice, traumatologické plány krajů, okresů a nemocnic či rizika teroristických a kyber útoků na zdravotnická zařízení.

Naše organizace se stala společně s Fakultní nemocnicí Brno spolupořadatelem, letošní kongres hodnotíme jako přínosný a úspěšný. Teoretickou přípravu vnímáme jako klíčovou pro to, aby následně vše dobře fungovalo v praxi. Už teď se těšíme na další ročník.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader