Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
3.10.2023

Konkrétní kazuistiky, aktuální plány… setkání peerů bylo úspěšné

Konalo se u nás na záchrance, a abychom to upřesnili, jednalo se o psychology, interventy a peery z nemocnic, z naší organizace, z řad policistů a hasičů. Celkem pět desítek účastníků.

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) je celorepublikový a zastřešuje tým peerů a tým interventů. Kdo je to peer? Vyškolený odborník poskytující psychickou podporu v případě, že některý kolega absolvoval náročnou situaci v rámci své činnosti, například to může být mimořádná událost týkající se velkého počtu osob, resp. hromadné neštěstí.

Interventi poskytují první psychickou pomoc sekundárně zasaženým, tedy podporu příbuzným či blízkým pacientů, případně svědkům závažných událostí, u kterých se rozvinula akutní stresová reakce. Jedná se o nadlimitní situace, které přesahují možnosti jedince je zvládnout. Například úmrtí někoho blízkého.

Hlavními body setkání bylo představení jednotlivých týmů a popis jejich fungování, následovaly kazuistiky z praxe a součástí programu byl také workshop na téma konflikt na pracovišti. Po skončení programu si účastníci setkání mohli prohlédnout naši základnu, operační středisko a výcvikové centrum.

Tato vzdělávací akce byla již třetí v pořadí, z toho podruhé se konala ve spolupráci s naší organizací a v našich prostorách. „Akci považujeme za vydařenou, je velmi důležité navazování a předávání kontaktů napříč složkami IZS a mezi nemocnicemi, a to i v rámci psychosociální podpory. Velice přínosné bylo vzájemné sdílení příběhů a poskytnutí informací o tom, jak na sebe navazovala přednemocniční a nemocniční interventská péče o sekundárně zasažené pacienty. Neméně důležitá pak byla diskuse o poskytování kolegiální podpory ze strany našich peerů,“ shodují se hlavní organizátorky setkání a zároveň naše záchranářky Alexandra Korvasová a Renata Kroupová.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader