Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
27.6.2018

Liberecká 155

První červnový víkend jsme se zúčastnili metodického cvičení, které vzniklo u příležitosti 155. výročí založení Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy v roce 2012. Jeho mottem bylo: „Zážitky jsou cennější, než vavříny.“

Posádky z celé republiky si na cvičení mohly vyzkoušet řešení modelových situací, včetně nácviku postupu při mimořádné události. Bonusem ke každé řešené úloze byla nejen zpětná vazba od garanta úkolu, ale také možnost podívat se na zajímavá místa regionu.

Loni předali štafetu kolegové ze záchranné služby hlavního města Prahy Libereckému kraji, a tak se letošní první putovní 155 konala v Liberci. Akce se zúčastnily nejen posádky z České republiky, ale také za Slovenska a Polska. Na cvičení si posádky mohly vyzkoušet scénáře devatenácti úkolů v denní a noční etapě. Na záchranáře v akci se přišli podívat i obyvatelé a návštěvníci Libereckého kraje. A tak veřejnost mohla sledovat posádky při řešení mimořádné události, konkrétně šlo o pád lanovky, při nácviku záchrany tonoucího v Aquaparku Babylon, nebo při ošetřování zraněného v ZOO Liberec.

Kolegové převzali štafetu na výbornou a nasadili tak vysokou laťku příštím organizátorům. Z Liberce jsme si odvezli nejen spoustu zážitků, ale také jsme dostali důvěru uspořádat další ročník P 155 v Jihomoravském kraji. Věříme, že nezklameme účastníky příštího ročníku a umožníme jim nejen získat nové poznatky a vyzkoušet si stávající dovednosti, ale že je také seznámíme s krásami našeho kraje. Takže těšíme se na příští rok v termínu 7. - 9. 6. 2019 u nás na jižní Moravě.

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader