Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
28.10.2012

Medaile za hrdinství z rukou prezidenta CR

Prezident Václav Klaus v neděli 28.října při příležitosti 94. výročí vzniku Československa  rozdával na Pražském hradě státní vyznamenání. Lékař Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje MUDr. Rudolf Zvolánek dostal z rukou prezidenta medaili za hrdinství. Lékař byl oceněn za záchranu života mladého muže.
Příběh záchrany života, za který dostal MUDr. Rudolf Zvolánek medaili prezidenta ČR za hrdinství:
Dne 9. 3. 2011 zasahoval MUDr. Rudolf Zvolánek jako lékař letecké záchranné služby u případu vtažení muže otvorem přibližně 50 x 50 cm do mísícího zařízení na plasty. Jednalo se o válec o průměru asi 1,5 m, orientovaný svisle s centrálně umístěnou hřídelí osazenou vodorovnými lopatkami. Muž byl do tohoto zařízení vtažen poté, co jej zachytla jedna z lopatek za oblečení. Při příletu lékaře byly na místě již pozemní složky zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Muž byl při vědomí, „namotán“ na hřídeli a mohl pohnout pouze pravou horní končetinou, příslušníkům HZS se nedařilo muže ze zařízení uvolnit a vyprostit.
MUDr. Zvolánek se tedy vnořil polovinou těla do zařízení a začal pacienta z hřídele uvolňovat sám.  Postupně zjistil, že levá horní končetina je kolem hřídele 2x obtočena a je téměř amputovaná v rameni. Ve velmi stísněných podmínkách musel její amputaci dokončit, neboť nebylo možno se dostat dále ke 2 lopatkám, které pronikly do mužova těla. Jedna pronikla horní části břicha a způsobila devastační poranění zmíněné části břicha a hrudníku, kde vytrhla levou přední část s obnažením plíce a srdce. Zůstávala však v těle. Lékař musel, opět chirurgicky, uvolnit tkáně, aby bylo možné lopatku z těla vyjmout. Poté bylo třeba ještě uvolnit visící tělo z druhé lopatky, která pronikla do břicha v jeho dolní polovině.
Nakonec byly uvolněny obě dolní končetiny, též z části zaklíněny kolem hřídele.  Muž s lékařem po většinu času omezeně komunikoval. V konečné fázi uvolňování byl však již v bezvědomí, ale se zachovanými vitálními funkcemi. Lékař musel tedy pracovat velmi rychle pod značným psychickým tlakem. Uvolněné tělo bylo následně za pomoci příslušníků ZZS a HZS vytaženo ze zařízení. Muži byly standardně zajištěny vitální funkce, byl připojen na ventilátor, dále mu byla kryta devastační poranění, poskytnuta komplexní přednemocniční neodkladná péče a poté byl letecky transferován do Traumacentra Fakultní nemocnice Brno. Ve FN pacient podstoupil následnou mnohaměsíční multidisciplinární péči.
Díky heroickému výkonu lékaře MUDr. Zvolánka ze ZZS Jmk, p. o., který stál na počátku řetězce vedoucího k záchraně jednoho života, se může zmíněný muž dnes, téměř s ročním odstupem od události, těšit dobrému fyzickému zdraví. Je soběstačným a může se věnovat opět svým dětem, rodině.
Nejdojemnějším okamžikem pro lékaře bylo opětovné setkání se zmíněným mužem a jeho první věta: „Děkuji Vám.“

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader