Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
2.5.2019

Mikulov opět hostil Brněnské dny urgentní medicíny

A opět to byl velký úspěch, pro pořádek doplňme, že šlo už o 18. ročník. Sjelo se přes 600 hostů, kteří chtěli diskutovat o tématech, jejichž nabídka byla tradičně pestrá. „Kromě jiného se tentokrát probíraly například nové technologie v urgentní medicíně a jejich využití v praxi. Je potřeba říct, že i v našem oboru se vše neustále velmi dynamicky vyvíjí, snažíme se držet krok a přijímat novinky, ať už jde o oblast medicínských postupů, informačních technologií nebo třeba využití nových přístrojů pro diagnostiku,“ vysvětluje Jana Kubalová, náměstkyně ředitelky jihomoravské záchranky, která je předsedkyní programového výboru odborníky vyhledávaného kongresu. „Snažíme se přinášet témata aktuální, přínosná, ale také zajímavá. Vybrat ty nejzajímavější je úlohou programového výboru, kterému moc děkuji za spolupráci. Letošní novinkou bylo větší zapojení urgentních příjmů. Blok uspořádaný mladými urgentisty byl velmi vysoce hodnocený. Chceme, aby témata byla stále aktuální, přínosná pro praxi, snažíme se přinášet novinky v oboru,“ říká Jana Kubalová a dodává: „Čeho si také velmi cením, je, že Brněnské dny urgentní medicíny jsou již pravidelně platformou pro setkání různých odborných skupin – setkání vzdělavatelů, sekce LZS, pracovní skupiny pro operační řízení, pracovní skupiny urgentní sonografie… a každým rokem se nám ozývají další. Letos se nově setkali inspektoři provozu, svoji platformu k jednání si na příští rok domlouvají právníci ZZS.“

O kongres je s každým dalším ročníkem větší zájem, kromě přitažlivých témat má na tom jistě zásluhu i vzorná organizace: „Chceme, aby návštěvníci konference měli co největší pohodlí a příjemné prostředí pro svoje přednášky či diskuse na vysoce odborné úrovni. Chci poděkovat také sponzorům, kteří se na této akci podílejí. Už se těšíme na příští rok,“ vysvětluje Aleš Martinek ze společnosti SYMMA.

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader