Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
9.4.2019

Novinka pro příbuzné pacientů: heslo „odemkne bránu“ k informacím

Máme novinku, která vám pomůže zjistit více o zdravotním stavu vašich blízkých, věříme, že nové opatření bude prospěšné pro všechny zúčastněné strany. „Jsme vázáni povinnou mlčenlivostí, pokud jde o sdělování informací týkajících se pacientů, o které se postaráme a převážíme je k návazné péči do zdravotnických zařízení. Právě informace, kam pacienty převážíme, je jedna z nejčastějších, na kterou se nás lidé dotazují. Proto bylo třeba najít způsob, jak vyjít vstříc těm, kteří volají s obavami o své rodinné příslušníky, trápilo nás, že jim nemůžeme pomoci,“ vysvětluje Ondřej Kašpar, vedoucí právního oddělení jihomoravské záchranky.

V průběhu března jsme proto aktualizovali program tzv. elektronických karet pacienta. „Heslo pro komunikaci s jeho rodinou se teď nově zobrazuje do našeho informačního systému. S tímto systémem pracuje operátor Krajského zdravotnického operačního střediska. Předem zvolené a domluvené heslo umožňuje operátorovi sdělit informace kompetentním osobám. Podotýkám, že heslo může být zvoleno zcela libovolně,“ říká Romana Pochylá, hlavní sestra ZZS JmK. V praxi to znamená, že vedoucí posádky dohodne s pacientem heslo, a to následně zapíše do zdravotnické dokumentace. Pokud pak některý z členů rodiny zavolá na operační středisko a uvede toto smluvené heslo, dostane informaci, která je pro něj v dané chvíli tak důležitá. „Naprosto rozumíme tomu, že lidé mají o svoje blízké obavy, záleží nám na tom, abychom je mohli uklidnit a v ideálním případě podat pozitivní zprávy. Přinejmenším je tedy můžeme informovat o tom, kde se dotyčný pacient právě nachází. Dodám ještě, že jsme o této novince informovali všechny nemocnice v Jihomoravském kraji, heslo jim bylo nabídnuto k využívání,“ dodává ještě Romana Pochylá.

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader