Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
20.2.2023

O víkendu jsme se postarali o popálenou holčičku

K malé pacientce z Brněnska vyslalo operační středisko pozemní záchranářskou posádku, vrtulník a inspektora provozu. Zdravotníci děvčátko ošetřili a po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče je převezli sanitkou na Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Brno. Na pomoc holčičce „přispěchal“ i náš Defík, plyšový pejsek záchranář, kterého vozíme v sanitkách právě pro případ, že budeme pečovat o děti. Malé pacientce, která byla po celou dobu velmi statečná, přejeme brzké uzdravení.

Co dělat, když dojde k popálení?

Pokud se dítě nebo dospělý popálí, je třeba v prvé řadě přerušit účinek tepla, například uhasit a sejmout oděv. Postiženou plochu je vhodné ochladit vodou. Popáleniny malého rozsahu je možné chladit až do úlevy od bolesti. Popáleniny většího rozsahu jen krátkodobě a jednorázově, protože hrozí riziko podchlazení. Zasažený oděv je nutné sundat, části oblečení, které pevně lnou k ráně však nestrhávat. Sejměte prstýnky, náramky, náušnice ze zasažených ploch, je třeba počítat s otokem postižené části. Na popálené plochy nedávejte žádné masti ani zásypy, pouze kryjte sterilním obvazem, popřípadě vyhledejte lékaře.

Pokud je popálenina závažná jak rozsahem, tak hloubkou, je nutné volat tísňovou linku. U malých dětí stačí popálenina s puchýři na 5% tělesného povrchu. Rozsah 1% odpovídá dlani s prsty postiženého. Vždy také volejte tísňovou linku, pokud popálený kolabuje, jeví známky dalšího poranění, má popálené dýchací cesty nebo se nadýchal zplodin hoření.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader