Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
17.4.2012

oceněnění Zlatý záchranářský kříž

Dne 17. 4. 2012 získali na pražském hradě z rukou prezidenta České republiky Václava Klause vyznamenání Zlatý záchranářský kříž MUDr. Robert Zodl in memoriam za výjimečný přínos pro záchranářství a MUDr. Rudolf Zvolánek za záchranu života mladého muže.
Příběh MUDr. Roberta Zodla – oceněného za výjimečný přínos pro záchranářství
MUDr. Robert Zodl byl původní specializací anesteziolog – tak jako mnozí lékaři, kteří se věnují v České republice urgentní medicíně. V roce 2001 ho však zlákala práce v terénu a začal pracovat na zdravotnické záchranné službě v Brně. Pokračoval však externě i v práci ve svém původním oboru (ARO v Mostišti či ARO a JIP Ivančice) a zajišťoval služby na mezinárodních automobilových a motocyklových závodech v Brně.
Stále si doplňoval vzdělání a udržoval odbornou erudici účastí na postgraduálních odborných a vědeckých konferencích a kurzech. Jako lékař byl spolehlivý, klidný, precizní ve své práci, k pacientům otevřený a zejména s velkou dávkou empatie.
Dne 28. 2. 2010 se dostal k velmi náročnému výjezdu, náročnému nejen po odborné, ale i po lidské stránce. Po domácím porodu vyhodnotil situaci pro novorozené dítě jako ohrožující a přemlouval více než hodinu rodiče, aby souhlasili s transportem do zdravotnického zařízení, a mezitím opakovaně konzultoval se specialisty jím navrhovaný postup.
Jeho medicínský úsudek se ukázal jako správný, dítě bylo přijato více než dvě hodiny po porodu silně podchlazené a neústupnost MUDr. Zodla mu nepochybně zachránila život. Přesto došlo ke stížnostem ze strany rodičů, a posléze i k soudnímu sporu, kterého se však již MUDr. Robert Zodl nedožil. Zemřel v době, kdy se stížnost rodičů prostřednictvím Ligy lidských práv začala projednávat. MUDr. Zodl si za svým rozhodnutím stál, neboť plně přijímal svoji zodpovědnost za život a zdraví dítěte, která je daná zákony i lékařským svědomím. Zcela pochopitelně ho ale celá situace silně stresovala. Zemřel náhle ve věku nedožitých čtyřiceti tří let.
Příběh záchrany života mladého muže a ocenění MUDr. Rudolfa Zvolánka
Dne 9. 3. 2011 zasahoval MUDr. Rudolf Zvolánek jako lékař letecké záchranné služby u případu vtažení muže otvorem přibližně 50 x 50 cm do mísícího zařízení na plasty. Jednalo se o válec o průměru asi 1,5 m, orientovaný svisle s centrálně umístěnou hřídelí osazenou vodorovnými lopatkami. Muž byl do tohoto zařízení vtažen poté, co jej zachytla jedna z lopatek za oblečení. Při příletu lékaře byly na místě již pozemní složky zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Muž byl při vědomí, „namotán“ na hřídeli a mohl pohnout pouze pravou horní končetinou, příslušníkům HZS se nedařilo muže ze zařízení uvolnit a vyprostit.
MUDr. Zvolánek se tedy vnořil polovinou těla do zařízení a začal pacienta z hřídele uvolňovat sám.  Postupně zjistil, že levá horní končetina je kolem hřídele 2x obtočena a je téměř amputovaná v rameni. Ve velmi stísněných podmínkách musel její amputaci dokončit, neboť nebylo možno se dostat dále ke 2 lopatkám, které pronikly do mužova těla. Jedna pronikla horní části břicha a způsobila devastační poranění zmíněné části břicha a hrudníku, kde vytrhla levou přední část s obnažením plíce a srdce. Zůstávala však v těle. Lékař musel, opět chirurgicky, uvolnit tkáně, aby bylo možné lopatku z těla vyjmout. Poté bylo třeba ještě uvolnit visící tělo z druhé lopatky, která pronikla do břicha v jeho dolní polovině.
Nakonec byly uvolněny obě dolní končetiny, též z části zaklíněny kolem hřídele.  Muž s lékařem po většinu času omezeně komunikoval. V konečné fázi uvolňování byl však již v bezvědomí, ale se zachovanými vitálními funkcemi. Lékař musel tedy pracovat velmi rychle pod značným psychickým tlakem. Uvolněné tělo bylo následně za pomoci příslušníků ZZS a HZS vytaženo ze zařízení. Muži byly standardně zajištěny vitální funkce, byl připojen na ventilátor, dále mu byla kryta devastační poranění, poskytnuta komplexní přednemocniční neodkladná péče a poté byl letecky transferován do Traumacentra Fakultní nemocnice Brno. Ve FN pacient podstoupil následnou mnohaměsíční multidisciplinární péči.
Díky heroickému výkonu lékaře MUDr. Zvolánka ze ZZS Jmk, p. o., který stál na počátku řetězce vedoucího k záchraně jednoho života, se může zmíněný muž dnes, téměř s ročním odstupem od události, těšit dobrému fyzickému zdraví. Je soběstačným a může se věnovat opět svým dětem, rodině.
Nejdojemnějším okamžikem pro lékaře bylo opětovné setkání se zmíněným mužem a jeho první věta: „Děkuji Vám.“
 

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader