Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Z výjezdů
12.11.2012

otrava oxidem uhelnatým (Čebín)

Dne 12.11.2012 zasahovaly týmy ZZS JmK u případu, kdy bylo velké množství osob přiotráveno oxidem uhelnatým. Obyvatelé domu v Čebíně byli mnoho hodin vystaveni působení oxidu uhelnatého. U mnoha z nich se postupně objevily typické příznaky: bolest hlavy, nevolnost, poruchy vědomí aj. Zasahující týmy měly v péči nakonec deset osob - 8 dospělých a dvě děti. Nikdo z pacientů nebyl v danou dobu v akutním ohrožení života, ale stav tří z nich byl vážný. Na místě jsme všechny vyšetřili, zajistili nezbytně nutnou terapii pomocí vdechování kyslíku, a další kroky přednemocniční neodkladné péče. Následně jsme všechny transportovali do zdravotnických zařízení. U jedné ženy se v nemocnici posléze prokázala závažnější otrava a proto byla během dne transportována vrtulníkem na specializované pracoviště v Ostravě.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader