Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Z výjezdů
21.7.2011

Pád z výšky (Vranov nad Dyjí)

Dne 21.7.2011 ve 2:55hod byla KOS přijata tísňová výzva o pádu mladé dívky ze srázu u obce Vranov nad Dyjí. Na místo byly vyslány týmy RLP ze Znojma a RZP ze Šumné. Popis místa od volajícího byl ztížen pouze hrubým a orientačním popisem, jelikož volající se nedokázal zorientovat a vůbec nevěděl, kde se nacházejí. Lokalizace místa volajícího byla tak možná s přenosní na stovky metrů. Jelikož se jednalo o lokalitu v blízkosti Vranoské přehrady se strmými srázy a lesy, byly na místo povolány další složky IZS, které následující 3 hodiny v obtížném terénu a při špatných klimatických podmínkách (nízká teplota, déšť) prohledávaly členitý terén a zraněnou hledali. To se podařilo až za svítání, kdy i s pomocí místních obyvatel byla dívka nalezena v rokli podchlazená, s úrazem hlavy a poraněnou horní končetinou. Záchranáři s lékařkou dívku ošetřili, stabilizovali její zdravotní stav, provedli veškerá nutná opatření k zamezení ztrát tepla a snížení bolesti, pacientku zafixovali do celotělové vakuové matrace s termofolií a s pomocí jednotek HZS a PČR byla dívka transportována k téměř 1 km vzdálenému sanitnímu vozu. Vzhledem k podchlazení byl pro zajištění rychlého a šetrného transportu z Brna povolán vrtulník LZS, který 19letou dívku následně transportoval na urgentní příjem FN Brno.Turin

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader