Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
3.2.2021

„Poslední“ výjezd Lubomíra Amiga Klevety

Živoucí legenda… I tak mu říkají jeho kolegové. Všemi oblíbený pan Luboš odešel minulý týden do důchodu a jeho spolupracovníci, kterým bude moc chybět, mu připravili nezapomenutelné rozloučení. „Jeho profesní dráha je spjata s historií zdravotnické záchranné služby blanenského okresu od jejího počátku. Narodil se dne 27. července 1954. Ovšem s ohledem na panující nejasnosti, týkající se přesného data jeho narození, mohl dle některých konspiračních teorií přijít na svět již 27. července 1848, případně 27. července 1852. Zlí jazykové dokonce tvrdí, že čerpal své první odborné zkušenosti už v průběhu prusko-rakouské války roku 1866,“ vysvětlují s nadsázkou a humorem jeho kolegové. Ale zpět do reality. V roce 1978 nastupuje Amigo (přezdívka pana Klevety, pozn. autora) jako šofér-specialista na blanenskou hygienu a v roce 1986 přichází na záchrannou službu do Boskovic. „Kde zahajuje svou kariéru záchranáře, lemovanou tvrdou prací, neutuchající pílí, ale samozřejmě také úspěchy, radostí a zadostiučiněním. Abychom však nehovořili pouze o Lubomírově hlavní profesi, je třeba říct, že oplývá i hudebním nadáním, které v minulosti léta zúročoval jako hráč na bicí v legendární kapele The New Blotmen, která zářila na hudební scéně v první polovině sedmdesátých let. Málokdo už dnes ví, že tato boskovická formace představovala rockovou megastar, vyplňující umělecké vakuum po rozpadu kapely Beatles,“ doplňují (opět s nadsázkou) spolupracovníci pana Luboše. Kromě uměleckých sklonů je pan Luboš ve volném čase zapáleným pěstitelem zeleniny a ovoce, dále pak nadšeným cestovatelem, jeho oblíbenou destinací je Itálie.

Jak je z výše uvedených (částečně vyfabulovaných, ale láskyplných) citací jasné, pana Luboše měl v práci každý rád. A tak mu kolegové také připravili takové rozloučení, aby na ně ještě dlouho vzpomínal. „Zresuscitoval si“ svého posledního pacienta a pak překročil pomyslnou řeku Jordán (tu představoval kolega Vašek Jordán). A na závěr už jen krátký vzkaz, který ale říká vše:

„Milý Lubomíre, Amigo, dovol, abychom Ti po tom, co jsi právě, jako již mnohokrát v minulosti, zachránil další lidský život, co nejsrdečněji poděkovali za vše, co jsi pro (nejen) boskovickou záchranku vykonal. A popřáli Ti do dalších let pevné zdraví, stále trvající svěží mysl a mladistvý vzhled, z nějž léta nic neubrala, jsa obklopen svými milujícími nejbližšími. Ať dále zraješ jako to nejlepší italské víno a my všichni Tví, nyní již bývalí, kolegové Tě pokaždé rádi přivítáme mezi sebou, kdykoliv mezi nás zavítáš zavzpomínat na časy minulé. A stejně jako jsi na začátku své profesní dráhy překročil pověstný Rubikon a vybral sis nelehkou dráhu zdravotníka, nyní prosím překroč pomyslnou biblickou řeku Jordán a vykroč vstříc další, neméně na zážitky bohaté životní etapě.“

I my panu Lubošovi děkujeme za jeho dlouholetou práci a k přání všeho dobrého do nastávajícího období odpočinku se rádi připojujeme. (MB)

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader