Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
25.5.2022

Praktické závěrečné zkoušky prověřily dovednosti studentů

V našem vzdělávacím a výcvikovém středisku se už podruhé v historii studijního programu Zdravotnické záchranářství uskutečnila praktická část státní závěrečné zkoušky. Studenti 3. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kteří studují výše zmíněný obor, se do jednotlivých úkolů pustili s odhodláním a nadšením. Na třech stanovištích na ně čekali naši zkušení lektoři a klinicky pestré kazuistiky z prostředí přednemocniční péče a urgentního příjmu, které měly ověřit jejich profesní připravenost. Například se jednalo o scénář u pacienta s cévní mozkovou příhodou, infarktem, s mnohočetnými těžkými poraněními či se silnou alergickou reakcí.

Úspěšným studentům gratulujeme a přejeme jim mnoho štěstí při teoretické státní závěrečné zkoušce.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader