Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
22.2.2024

Přednáška na téma EKG neboli elektrokardiogram

Na vzdělávání našich zaměstnanců dbáme dlouhodobě, pravidelně a opakovaně. Tentokrát jsme nabídli kurz pod vedením zkušeného lektora Vladimíra Jaruška. Nutno dodat, že přednášky se v tomto případě kromě našich zdravotníků zúčastnili i zástupci z řad studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity oboru zdravotnický záchranář. „V prezentaci byly souhrnně propojeny okruhy z oblasti anatomie, fyziologie, biofyziky či interny, a to tak, abychom výslednému čtení EKG křivky lépe porozuměli. Klíčovou součástí přednášky bylo čtení patologií na EKG křivce a výsledná interpretace elektrokardiogramu. Naše posádky se s vyšetřením srdeční činnosti setkávají denně a je nutné, aby byly výborně připraveny také na tuto součást poskytování přednemocniční neodkladné péče. Mnohokrát děkujeme kolegovi Vláďovi za skvěle zvládnutou přednášku, která pro nás byla velkým přínosem, pomohla zodpovědět otázky a posílit naše vědomosti,“ vysvětluje Hana Šperková, vedoucí úseku vzdělávání jihomoravské záchranky.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader