Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
23.10.2020

Prosíme o pravdivé údaje… potřebujeme zůstat zdraví

… abychom o vás mohli pečovat. Setkáváme se v posledních dnech na jednu stranu s tím, že na linku 155 volají pacienti, kteří nadhodnocují závažnost svého stavu. Když přijede posádka na místo, ukáže se, že stav zdaleka tak vážný, jak byl avizován, není. Možná hraje svoji roli obava o volná lůžka. Všichni věříme, že k nedostatku lůžek ve zdravotnických zařízeních nedojde, ale i v případě, že by došlo, bude rozhodovat zdravotní stav, nikoliv faktor, kdo si zavolal dřív. Snažíme se pochopit i to, že lidé jsou laikové a často závažnost stavu sami nedokážou určit. Ale je třeba říct, že některé události, ke kterým vyjíždíme, skutečně nevyžadují zásah zdravotnické záchranné služby a následnou péči ve zdravotnickém zařízení. V určitých případech postačí zůstat v domácím prostředí a udržovat běžný léčebný režim u respiračních onemocnění. Za dodržení běžných hygienických opatření (používání roušek, hygiena rukou a povrchů) není riziko nákazy při péči o nemocného příbuzného výrazně vyšší. Pobyt ve společné domácnosti nemusí nutně znamenat, že dojde k předání nákazy. V případě zhoršení potíží je samozřejmě na místě nám zavolat, rádi pomůžeme.

A na druhou stranu se setkáváme se zcela opačným problémem. Volající, který chce naši pomoc například kvůli zranění, na otázku operátora na tísňové lince odpoví, že nekašle a nemá teplotu (i když tyto příznaky má). Dokonce se setkáváme s odpovědí: „… my doma nemáme teploměr…“ Prosíme, nevěřte mýtům, že k pacientům s příznaky onemocnění Covid se obáváme jezdit. Jezdíme ke všem, kteří naši pomoc dle platné legislativy potřebují, bez ohledu na probíhající epidemii. Naše posádka samozřejmě používá ochranné prostředky na každý výjezd. Ovšem k pacientovi, u něhož je podezření na onemocnění Covid, použije vyšší stupeň ochrany. Nechceme, aby docházelo k vytvoření byť jen minimálního prostoru pro předání nákazy. Proto je důležité, aby se zdravotníci všechny potřebné informace dozvěděli už při výjezdu. Použití roušky u pacienta i všech přítomných musí být samozřejmostí!!! Potřebujeme zůstat zdraví, abychom se mohli starat o nemocné.

A NA ZÁVĚR SHRNUTÍ: Používejte roušky, říkejte našim operátorkám a operátorům na lince 155 pravdivé údaje a teploměr by měl být nezbytnou součástí každé domácí lékárničky. DĚKUJEME.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader