Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
12.4.2023

Prověřili jsme své síly v novém tunelu

Včera jsme společně s ostatními složkami IZS cvičili zásah, kdy došlo ke zranění pasažérů tramvaje, která začala hořet. Cílem cvičení, které se uskutečnilo v brněnských Žabovřeskách, bylo prověřit fungování našeho dispečinku i posádek ve výjezdu v případě situace, kdy dojde k hromadnému postižení osob, navíc ve ztížených podmínkách zakouřeného tunelu. Celkem se podle předem naplánovaného scénáře zranilo 10 osob, z toho v několika případech se jednalo o zranění těžká. Dispečink vyslal na místo sedm prostředků: velkokapacitní sanitku, inspektora provozu, dva lékařské a tři záchranářské týmy. Součástí tréninku byl i nácvik třídění pacientů, aktivace traumaplánu a samozřejmě komunikace, jak mezi našimi výjezdovými skupinami a operačním střediskem, tak mezi našimi zdravotníky, hasiči a policií.

Po skončení cvičení se uskutečnil i debriefing, na kterém všichni zúčastnění zdravotníci diskutovali o průběhu akce a o tom, co lze popřípadě vylepšit tak, abychom při reálných zásazích poskytli co nejrychlejší a nejkvalitnější péči pacientům.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader