Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
29.7.2020

Psychická podpora aneb kdo je PEER a kdo INTERVENT?

V rámci tzv. psychosociální intervenční služby ZZS JmK fungují v naší organizaci dva týmy: tým peerů poskytujících kolegiální podporu a tým interventů poskytujících první psychickou pomoc sekundárně zasaženým. Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) je celorepublikový. Vysvětlíme, jak funguje…

Po náročných situacích v pracovním životě je pro profesionála snadnější obrátit se na kolegu, tzv. peera, který je pro něj důvěryhodný a nabízí porozumění prožité situaci. Peer je kolega vyškolený v poskytování specifických metod první psychické pomoci. Ve SPIS pracují vedle vyškolených zdravotníků - záchranářů, lékařů, sester či řidičů vozidel ZZS také odborníci na duševní zdraví. Pokud zdravotník prožije nadlimitní, tedy mimořádně zátěžovou událost (péče o dítě ve vážném stavu či dopravní nehoda s velkým počtem zraněných apod.), může mu být nabídnuto skupinové nebo individuální setkání, jehož cílem je snížit hladinu stresu a poskytnout psychickou podporu. Jde o to událost zpracovat a uzavřít. Účast na takovém podpůrném setkání je vždy dobrovolná. V rámci systému SPIS mohou kolegové využít kontakty na peery z celé republiky a od roku 2020 také telefonní linku kolegiální podpory.

Tým interventů pro první psychickou pomoc tvoří zdravotníci, kteří absolvovali adekvátní výcvik a současně v naší organizaci pracují na různých pozicích. Jako záchranář, lékařka, operátorka KZOS či inspektor provozu. Poskytují podporu příbuzným či blízkým našich pacientů, případně svědkům závažných událostí, u kterých se rozvinula akutní stresová reakce. Jedná se o mimořádně těžké životní situace, které přesahují možnosti jedince je zvládnout. Například úmrtí někoho blízkého, hromadná neštěstí apod. Intervence může trvat i několik hodin a intervent provází náročnou životní situací, naslouchá, vysvětluje, pomáhá plánovat nejbližší kroky. A pokud je to třeba, poradí se zajištěním dalších forem podpory.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader