Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
6.12.2018

Řešení otázky LZS v rámci přeshraniční spolupráce

Minulý týden se opět sešla pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci v oblasti poskytování zdravotnické záchranné služby, setkání svolalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Jednání vedl náměstek ministra Radek Policar a zúčastnili se ho kromě zástupců krajských úřadů také poskytovatelé zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji a Kraji Vysočina. Samozřejmě byli přítomni také zástupci ze spolkových zemí Dolní a Horní Rakousko, dorazil i generální ředitel pro právo a zdravotní ochranu spotřebitelů Gerhard Aigner.

Projednávaly se dosavadní zkušenosti s poskytováním zdravotnické záchranné služby na obou stranách hranice se zvláštním důrazem na zajištění letecké záchranné služby, kde s ohledem na provozovatele vrtulníků LZS v Brně není v této části smlouva naplňována. Účastníci ze strany Dolního Rakouska a Jihočeského kraje přitom poukázali na skutečnost, že armáda, která provozuje vrtulníky LZS právě v jižních Čechách, si dojednala se svým protějškem v Rakousku povolení pro lety do zahraničí. A to i přesto, že také ona je ozbrojenou složkou, stejně jako PČR.

Účastníci komise, která je oprávněna podávat návrhy k řešení sporných otázek, se dohodli na společném stanovisku, které pak využije MZČR k jednání o zajištění přeshraničních letů LZS z Brna i v době před rokem 2021, kdy se předpokládá změna provozovatele vrtulníků v této lokalitě.

Ze strany všech bylo deklarováno, že zdraví nezná hranice a spolupráce v oblasti ZZS mezi všemi partnery je nevyhnutelným důsledkem geopolitických změn ve střední Evropě. Není to však jen o zdravotnících, o jejich setkáváních a zásazích, ale i o postupných změnách v myšlení obyvatelstva.

Komise věnovala velkou pozornost také Aplikaci Záchranka, zejména jejímu fungování v Rakousku, kde se čeští turisté, teď už na celém území Rakouska mohou dovolat na tísňovou linku 155 a přivolat si pomoc obdobně jako v České republice.

V průběhu jednání předali ředitel ZZS JmK Milan Klusák a jeho náměstkyně pro zdravotní péči Hana Albrechtová ocenění Christofu Chwojkovi a Siegfriedu Weinertovi ze společnosti Notruf Niederösterreich, která zajišťuje operační řízení při poskytování ZZS na území Dolního Rakouska, za zásadní podíl na vytvoření podmínek pro vzájemnou přeshraniční spolupráci při poskytování ZZS mezi Dolním Rakouskem a Jihomoravským krajem.

Siegfried Weinert se zúčastnil i poradního sboru ZZS JmK, kde měl možnost se blíže seznámit s podmínkami práce vedoucích zaměstnanců, s jejich pracovními úspěchy i s výzvami, které je v budoucnu čekají.

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader