Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
25.11.2019

Řidič sanitky: náročné povolání, ale taky dobrý pocit, když pomůžete

Možná to byl vždycky váš sen… řídit sanitku a podílet se na záchraně zdraví či života. Jde o nelehkou a velmi zodpovědnou práci, která se ale může stát životním posláním. Je to pro vás zajímavá výzva? Pak byste měli vědět, že otevíráme kvalifikační kurz ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY, termín zahájení je 7. února 2020.

Kurzu se může zúčastnit osoba s ukončeným středním vzděláním s maturitou či výučním listem, zdravotně způsobilá k výkonu povolání řidiče vozidla ZZS. Musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny C.

Kurz je rozdělen do devíti odborných modulů teoretických a části praktické výuky. Praktická výuka se uskuteční v nemocničních zařízeních, na operačním středisku a ve výjezdových skupinách ZZS a potrvá 280 hodin. Teoretická výuka bude probíhat ve Vzdělávacím a výcvikovém středisku ZZS JmK v Brně - Bohunicích a zahrnuje 320 hodin. Celkem má kurz 600 hodin s maximálně povolenou 15% absencí na teoretické výuce.

Výuka bude probíhat jednou za 14 dní, v pátek a sobotu. Vyučování se nebude konat v době letních prázdnin. Praktickou část budou účastníci kurzu absolvovat dle individuální domluvy. V teoretické části modulu OM 6 (Ošetřovatelská technika a postupy v neodkladné péči) bude výuka probíhat formou simulací na pacientských modelech a pokročilých simulátorech.

Cena teoretické části kurzu při obsazení deseti osobami je 37 350 Kč. Částku hradí účastníci za jednotlivé moduly, vždy před započetím výuky. Kurz potrvá přibližně 12 měsíců. Přihlášky lze posílat do 31. 12. 2019 na email: varekova.vlasta@zzsjmk.cz

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader