Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
27.1.2023

Rok 2022: 110 178 výjezdů, nárůst je 7%

Pokud jsme po covidovém náporu očekávali zklidnění situace, pak jsme se mýlili. Takřka ve všech kategoriích došlo k navýšení počtu. Přijatých tísňových volání bylo 276 268, v roce 2021 jsme jich evidovali 236 613 (nárůst 17 %). Pacientů jsme ošetřili 99 689, předloni jich bylo 93 769. Výjezdů, jak hlásá titulek, jsme zaznamenali 110 178 (v roce 2021 to bylo 102 859). Což je ale počet bez tzv. sekundárů, tedy transportů mezi zdravotnickými zařízeními. Pokud bychom přičetli i toto číslo, pak je výsledek skutečně vysoký: 113 883 za 365 dní. Ještě si vysvětlíme rozdíl mezi událostí a výjezdem, k jedné události může být vysláno i více vozů a ošetřen pak může být jeden nebo více pacientů. Proto se tyto údaje (událost/výjezd/pacient) liší. Událostí jsme tedy (pro vaši lepší představu) vloni zaznamenali 98 584, v roce 2021 pak 92 729.

O navýšení objemu naší práce svědčí i zvýšení počtu posádek, zatímco v roce 2021 jsme denně měli v Jihomoravském kraji v provozu 47 výjezdových skupin, vloni to bylo 55. Počet základen zůstal stejný (23 včetně LZS), to se ovšem v tomto roce změní, v průběhu prvního pololetí zahájí provoz nové stanoviště v Miroslavi na Znojemsku.

Stejně jako v předchozích letech jezdily naše posádky nejčastěji k pacientům s interními a neurologickými diagnózami, konkrétně šlo především o bolesti na hrudi, dušnost či kolapsy. Dále jsme ošetřovali úrazy, včetně těch, které vznikly důsledkem dopravních nehod. Pomáhali jsme také například při porodech. Přibližně polovina výjezdů směřovala stejně jako v uplynulých letech do města Brna a našimi nejčastějšími pacienty byli senioři.

„Ve všech směrech evidujeme navýšení, a to například i v souvislosti s dětskými pacienty. V uplynulém roce jsme jich ošetřili 8 147, přitom v roce 2020 a 2021 to bylo přibližně 5 500. Ta nižší čísla zřejmě odpovídají utlumení aktivit v době covidové epidemie. Naopak v loňském počtu se nejspíš odrazila vlna respiračních onemocnění, nedostatek antipyretik na trhu a také fakt, že nám do péče přibyly ukrajinské děti. Byl to tedy opět náročný rok. Obrovský nápor jsme pocítili obzvlášť ke konci roku, čísla se pohybovala vysoko nad průměrem, evidovali jsme běžně 350 událostí za den. Všem svým kolegům děkuji za to, jak uplynulých dvanáct měsíců zvládli,“ říká ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

A můžeme nabídnout další srovnání, v závorce vždy bude údaj z roku 2021: Úrazů jsme v roce 2022 ošetřili 19 731 (17 312), pacientů s cévní mozkovou příhodou 2 626 (2 384), resuscitací jsme provedli 755 (737), další významný nárůst pak evidujeme u dopravních nehod. Těch, které vyžadovaly naši asistenci, bylo 3 781 (3 055). Pokles jsme zaznamenali pouze v kolonce „infarkt“, ošetřili jsme 845 (879) pacientů.

O dobrém trendu bohužel nesvědčí ani údaje, pokud jde o poškození zdraví po požití návykových látek, jako jsou drogy či alkohol. Zde je nárůst z čísla 2 429 na 2 665. A stejně tak budeme hovořit o pacientech s psychózami, zatímco v roce 2021 jsme jich měli v péči 4 668, pak minulý rok už 4 923, patřili k nim i mladiství a děti.

Vrtulník v loňském roce vzlétnul v 861 případech, z toho nočních akcí bylo 184. Ve 111 případech se jednalo o výpomoc jinému kraji. Důvodem vzletu byl předpoklad směřování pacientů k tzv. centrové péči (traumacentra, kardiocentra či popáleninová centra), nedostupnost pozemní výjezdové skupiny a dále například špatně přístupný terén či potřeba šetrného transportu.

Bez zajímavosti není ani práce našeho Týmu specializovaných činností, od zahájení 24 hodinového provozu (září 2022) eviduje 92 událostí, jedná se o výjezdy velkokapacitní sanitky a také speciálního vozu určeného pro převoz tzv. bariatriků, tedy pacientů s výraznou nadváhou.

Tým inspektorů provozu se kromě jiného věnuje i převozu orgánů a transplantačního týmu, v rámci této činnosti uskutečnil v roce 2022 sedm desítek těchto výjezdů.

„Nárůst počtu událostí se netýká jen nás, pociťují jej i ostatní záchranné služby napříč republikou. Podle mého názoru není východiskem neustálé zvyšování počtu posádek, ale vzniká tu spíš potřeba zamyslet se nad systémovým řešením,“ uzavírá Hana Albrechtová.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader