Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Z výjezdů
1.1.2015

Silvestr 2014 aktuálně

ZZS během silvestrovských oslav realizovala (18:00 -6:00) celkem 153 výjezdů. V 7 případech jsme ošetřovali zraněné po manipulaci s pyrotechnikou. 5 osob utrpělo lehčí poranění zejména v oblasti rukou. V jednom případě šlo o  zranění dítěte, které utrpělo také povrchové poranění ruky. Závažné poranění ruky se ztrátou článků prstů utrpěl na Znojemsku mladý muž. Kromě poranění od pyrotechniky jsme vyjížděli k 50 úrazům, na vznik většiny z nich měl vliv alkohol. U 12 případů šlo o úraz, který byl způsoben napadením. Jako každý rok byl hlavním důvodem problémů alkohol. Jen po půlnoci byl jediným důvodem výjezdu u 12 pacientů stav závažné opilosti. Za noc jsme v Brně vyjížděli ke dvěma případům pádu osoby z okna. V jednom případě šlo o mladistvého, který utrpěl poranění končetiny a otřes mozku, druhý muž nejevil kromě opilosti žádné známky závažných zranění.
Pro srovnání lze uvést data za stejné období z minulých let  - 2011 (132 akcí), 2012 (141 akcí), 2013 (183). Narozdíl od minulých let nedošlo v Jihomoravském kraji k žádné těžké dopravní nehodě.
ZZS JMK na tuto službu výrazně posílila personálním zajištění zdravotní péče v kraji. Během noční služby byly přidány 3 výjezdové prostředky typu RZP, v jednom případě byl změn výjezdový prostředek z RZP na RLP a v Brně byl jeden lékařský tým dislokován do centra města. Operátorační středisko posílilo noční službu o tři operátorky navíc oproti běžnému stavu.

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader