Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
11.2.2021

Systém FIRST RESPONDER nezastavil ani covid…

Naopak, automatizovaný externí defibrilátor (tzv. AED) se užíval bez omezení, a to hlavně díky tomu, že náš systém FR „stojí“ především na složkách IZS, tedy na příslušnících z řad hasičů a policie. V loňském roce byl AED aktivován v celkem 477 případech, v roce 2019 to bylo 355 případů, evidujeme tedy významný nárůst, což dokládá funkčnost a užitečnost systému. Pokud jsou tzv. first respondeři, tedy hasiči nebo policisté, na místě dříve než naše posádka, je jejich úkolem zahájit resuscitaci. To znamená provádět masáž srdce a použít defibrilátor. Ukáže-li se, že nejde o zástavu oběhu, pak je třeba poskytnout adekvátní první pomoc a postarat se o pacienta až do našeho příjezdu.

A proč je systém FR tak důležitý? Každá minuta je cenná, a pokud pacient nedýchá a krevní oběh je zastavený, pak je nutné jednat rychle. Po pěti minutách bez kyslíku se na mozku začnou projevovat nevratné změny. Proto je třeba zahájit co nejdříve masáž srdce, a dostat tak kyslík do oběhu. First respondeři, kteří jsou speciálně vyškoleni na poskytnutí první pomoci, mají k dispozici automatizovaný externí defibrilátor, ten dokáže vyhodnotit srdeční rytmus a v případě potřeby podá výboj. Tím může změnit nesprávný srdeční rytmus zpět na ten pravidelný. Pokud FR dorazí na místo dříve než naše posádka, pak právě jejich včasná pomoc dá pacientovi šanci, aby přežil a v mnoha případech dokonce i bez vážnějších následků. V loňském roce se v jedenácti případech podařilo obnovit srdeční rytmus dokonce ještě před příjezdem našich zdravotníků.

Velmi děkujeme kolegům hasičům i policistům za pomoc při záchraně lidského zdraví a životů. (MB)

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader