Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
29.3.2018

Systém plošného rozmístění AED získal Zlatý záchranářský kříž

Vítězové letošního devatenáctého ročníku o nejlepší záchranářský čin roku 2017 dnes odpoledne převzali ocenění z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana na Pražském hradě.

Jednou z vyznamenaných byla také lékařka Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Barbora Truksová Zuchová.

„Ocenění patří všem, kteří na rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů již spoustu let pracují. Chtěla bych poděkovat celému týmu, který se na vytvoření systému podílel, a současně i těm, kteří stojí za jeho každodenní realizací. Každý pacient, který se díky projektu vrátil do aktivního života, je odměnou za vynaloženou práci,“ vysvětluje autorka projektu.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému. Vyznamenání je určeno dobrovolníkům a profesionálům, neziskovým organizacím působícím v oblasti záchranářství, oceněny jsou obětavé činy první pomoci laiků - dětí i dospělých - smyslem projektu je podpořit význam záchranářské profese. Zlatý záchranářský kříž je časopisem RESCUE report každoročně vyhlašován již od roku 1999, letos do redakce dorazilo 76 nominací.

Jak se psal příběh AED na jižní Moravě

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje pracuje již řadu let na systému „First responder s AED“. Jedná se o poskytování okamžité pomoci pacientům, kteří jsou přímo v terénu postižení náhlou zástavou oběhu, a to ještě před příjezdem zdravotnické pomoci.

V roce 2013 začala jihomoravská záchranka zavádět nejprve v Brně systém plošného rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED). Prvotní myšlenka vytvořit možnost dostupnosti defibrilátorů pro veřejnost vznikla ve spolupráci ZZS JmK a Fakulty sportovních studií MU v Brně. Po počátečním nastavení systému se zahájila spolupráce se složkami IZS v roli First responderů, v roce 2014 se do projektu zařadily jednotky požární ochrany (profesionálové i dobrovolníci) a v roce 2015 začala na systému intenzivně spolupracovat i Policie ČR (Krajské ředitelství JmK).

Nejde přitom jen o rozmístění defibrilátorů, ale také o soustavné vzdělávání, je třeba zaučovat a zdokonalovat First respondery, posilovat klíčovou roli operačních středisek. Celá řada zachráněných životů je velkým zadostiučiněním. Výsledkem obrovského úsilí je propracovaný komplexní systém, který je nabízen k realizaci i dalším krajům v ČR i mimo ni. Některé kraje systém převzaly v plné podobě, nebo jim byl inspirací vedoucí k vlastní realizaci. Vytvoření systému AED na jižní Moravě bylo jednou z hybných sil, díky kterým se v ČR stala dostupnost okamžité pomoci pacientům s náhlou zástavou oběhu standardní, a téměř všechny kraje v ČR již mají nastavenou pomoc ještě před příjezdem profesionálních záchranářských týmů.

V Jihomoravském kraji je v současnosti rozmístěno již 135 AED a na realizaci se podílí mnoho partnerů: HZS Jihomoravského kraje, obecní jednotky SDH, PČR, MP, město Brno, Jihomoravský kraj a další subjekty. Dopad systému není jen v absolutních číslech zachráněných, ale v návratu každého jednotlivého člověka do aktivního života. Ocenění patří širokému realizačnímu týmu a hlavně všem základním složkám IZS, jejichž příslušníci, zaměstnanci a členové se na záchraně pacientů se zástavou oběhu denně podílejí.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader