Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
27.5.2021

Také letos si 27. května připomínáme Mezinárodní den urgentní medicíny

Již od roku 2018 je 27. květen prohlášen Evropsku společností urgentní medicíny (EUSEM) mezinárodním dnem urgentní medicíny. Smyslem tohoto svátku je připomenout veřejnosti, jak velký význam má dobře fungující systém urgentní péče pro kvalitní přežití pacientů s náhle vzniklým vážným úrazem či onemocněním a jak moc důležité je se o tento segment zdravotní péče starat.

Současně je příležitostí k poděkování všem, kteří se na zajišťování urgentní péče přednemocniční i nemocniční podílejí – od dispečerů operačních středisek zdravotnické záchranné služby, přes lékaře a záchranáře v sanitkách a vrtulnících, po sestřičky a lékaře na urgentních příjmech a mnoho dalších, kteří jim pro jejich práci zajišťují podporu a vytvářejí podmínky. 

V České republice máme prostřednictvím zdravotnických záchranných služeb již desítky let velmi dobře organizovanou a kvalitně fungující akutní přednemocniční péči.  V posledních 2 letech se intenzivně věnujeme i oblasti systémové podpory výstavby a modernizace urgentních příjmů v nemocnicích tak, aby byla plošně zajištěna hladká návaznost akutní péče přednemocniční na péči v nemocnici, a to v garantované kvalitě i rozsahu pro všechny naše občany.

Poslední více než rok našeho života a boje s pandemií nemoci covid-19 jasně dokázal, jak zásadní roli zdravotníci v první linii hrají a jak těžká je jejich práce. Děkujeme!

Zdroj: https://www.mzcr.cz/take-letos-si-27-kvetna-pripominame-mezinarodni-den-...

Příloha: Urgentní-medicína-2021-hledá-se-mladá-krev

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader