Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
23.1.2020

Ty nejmodernější technologie: Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK zahájilo provoz

Zvýšení úrovně teoretické přípravy a praktických dovedností zdravotníků jihomoravské záchranky a příslušníků ostatních složek IZS ČR. To především si slibujeme od existence zbrusu nového Vzdělávacího a výcvikového střediska. Naší snahou je ještě více zkvalitnit péči o pacienta a samozřejmě také vylepšit podmínky, ve kterých se naši zaměstnanci (a nejen oni) budou vzdělávat.

„Nedostačující kapacity pro výuku jsou pro nás v tuto chvíli minulostí. Nové středisko nabídne lepší podmínky pro realizaci výukových a výcvikových programů. Příprava k poskytování přednemocniční neodkladné péče o obyvatelstvo a návštěvníky Jihomoravského kraje, a to i při řešení mimořádných událostí, bude teď zase o stupínek výš. A to byl přesně náš záměr,“ vysvětluje ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová. A doplňuje: „Simulační místnosti umožňují vytvářet nejrůznější a mnohem realističtější podmínky provedení zásahu v jakékoliv denní době, včetně úplné tmy. Nabízejí simulaci nasazení složek IZS v komplikovaném terénu, mimo jiné i ve výškách a nad volnou hloubkou. Proto je v centru i lezecká stěna, instalovaná v multifunkční výcvikové hale. Je tu i plně vybavená sanitka, kde bude procvičováno poskytnutí přednemocniční neodkladné péče u různých zdravotních postižení. Podle tématu výcviku může být tato sanita používána samostatně nebo jako součást komplexního cvičení, kdy jsou do ní pacienti přemísťováni, například po splnění úkolů v jiných částech střediska.“

K dispozici je také simulovaný byt se sociálním zařízením. Navození jakéhokoliv prostředí jsme schopni zajistit promítáním scény na zeď. „Naše rodina pokročilých simulátorů se rozrostla o čtyři nové členy - dva Sim Many s možností vyšetření ultrazvukem, jeden simulátor rodičky Sim Mom a jeden simulátor dítěte Sim Junior. Simulátor se chová téměř jako reálný pacient, který komunikuje prostřednictvím lektora a lze na něm všechno důležité vyšetřit a také provést všechny život zachraňující výkony,“ popisuje nejmodernější novinky Jana Kubalová, náměstkyně pro vzdělávání a krizovou připravenost ZZS JmK.

Prostor pro výcvik mají nyní i naše specializované týmy, ať už se jedná o biohazard tým či tým leteckých záchranářů, kteří mají nyní k dispozici polygon pro trénink všech potřebných technik s cílem zvýšit bezpečnost a celkovou efektivitu při jejich provádění. Ani na výcvik řešení mimořádných událostí jsme nezapomněli. Nově máme k dispozici i simulátor řešení mimořádných událostí XVR.

„Neustálé vzdělávání zdravotníků je to, na čem si jihomoravská záchranka velmi zakládá. Zajišťuje již několik let vlastními silami výuku zdravotníků ve výjezdových skupinách, zároveň i výuku příslušníků ostatních složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Podílí se na praktické výuce budoucích zdravotnických záchranářů a nabízí také kurzy první pomoci pro veřejnost. My jako zřizovatel organizace tento trend velmi podporujeme,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Celkové náklady na stavbu a vybavení činí: 110 362 483,- Kč vč. DPH.

Zdroje financování: 90% dotace (85% EU, 5% stát), 10% Jihomoravský kraj

„Výstavba Vzdělávacího a výcvikového střediska byla zahájena v srpnu 2018. Podmínky byly velmi komplikované, protože ji bylo nutné organizovat tak, aby v žádném případě nedošlo k omezení provozu výjezdové základny ZZS JmK v Bohunicích, v jejímž areálu probíhala. Po náročných jednáních se podařilo najít řešení přijatelné jak pro stavbaře, tak pro zdravotníky. I přes řadu komplikací a opakované operativní přizpůsobování podmínek života výjezdové základny aktuálnímu postupu stavebních prací se dařilo problémy zvládat. Stavba byla dokončena koncem listopadu 2019 a do slavnostního otevření ještě probíhaly práce na dokončení synchronizace a zajištění plné kompatibility všech použitých informačních technologií. Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování zástupcům vedení Fakultní nemocnice Brno, bez jejichž pochopení a vstřícnosti by splnění úkolů výstavby bylo nesrovnatelně obtížnější," upřesňuje technický náměstek ZZS JmK Pavel Chvalina.

Stavbu realizovala společnost IMOS Brno, a.s. Předseda představenstva Robert Suchánek na závěr vzkazuje: „Děkuji všem, kteří se na této stavbě podíleli, za dobrou spolupráci. A přeji zaměstnancům jihomoravské záchranky, aby jim vzdělávací a výcvikové středisko dobře sloužilo.“

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader