Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
29.1.2018

TZ: AED zachraňují stále častěji, šanci na život dávají pacientům každého věku

V roce 2017 byl systém „first respondent“ aktivován v 311ti případech. Díky včasné a kvalitní pomoci s použitím automatizovaných externích defibrilátorů (AED) se podařilo v terénu zachránit 113 pacientů. Úspěšnost systému nejvíce dokládají příběhy konkrétních zachráněných, kteří by bez fungujícího záchranného řetězce a spolupráce first responderů s AED zemřeli a nebo skončili s těžkým neurologickým postižením. Právě takové, jaké Vám dnes představíme.

Příběhy zachráněných
Dne 22.12.2017 byl starší muž během hraní volejbalu postižen náhlou zástavou oběhu. Na místě události byl jako svědek v civilu profesionální hasič, který správně vyhodnotil, že je muž v bezvědomí a nedýchá normálně, a proto okamžitě zahájil resuscitaci. Další svědci volali na tísňovou linku 155. Operátorka okamžitě zajistila výjezd skupiny ZZS a přes KOPIS předala požadavek na pomoc „first respondera“ s dostupným AED. Až do příjezdu jednotky SDH Bratčice situaci na místě ve velice vypjaté situaci zvládal hasič, který neúnavně pokračoval v resuscitaci. Za pomoci podání výboje AED se dobrovolným hasičům a jednotce PS z Židlochovic podařilo dát pacientovi úspěšný výboj, který zvrátil patologickou srdeční aktivitu, a obnovit krevní oběh. Muž se po asi 10ti minutách od vzniku události probral k vědomí, následně si ho převzal tým ZZS a za odborné lékařské péče ho transportoval do nemocnice.
„Největší šanci na přežití mají pacienti, pokud je jejich srdeční zástava tzv. spatřená a je okamžitě zahájena kvalitní resuscitace a rychle dostupné AED. Tento muž by bez pomoci zemřel a jeho příběh je jasným dokladem toho, že ani délka KPR, ani věk nemusí být faktorem, který má vliv na kvalitní přežití“ uvedla autorka projektu MUDr. Barbora Truksová Zuchová.

K další úspěšné resuscitaci za pomoci AED došlo jen pár dní poté, dne 1.1.2018, u teprve 23tiletého muže. Mladík byl postižen náhlou zástavou oběhu v domácím prostředí. Bez jakýchkoli varovných příznaků si mladý muž začal stěžovat na nepříjemný pocit na hrudi a okamžitě za přítomnosti blízkých ztratil vědomí. Hovor na tísňovou linku byl komplikovaný ztrátou signálu, operátorky však okamžitě vyslaly týmy ZZS a dostupnou jednotku SDH s AED z obce Březí. Hasiči byli u pacienta během několika minut a okamžitě zahájili resuscitaci. AED doporučilo výboj a mladíkovi se dostala rychlá a kvalitní pomoc a opakovaná defibrilace ještě před příjezdem týmu ZZS. Posádky ZZS z Mikulova a Hrušovan nad Jevišovkou následně převzaly resuscitaci a pokračovaly v odborné přednemocniční péči za pomocí léků a přístrojů. Společnými silami se u mladíka v terénu podařilo obnovit krevní oběh a ten se postupně probral k vědomí. Už po několika dnech v nemocnici bylo jasné, že se mladý muž bude moci navrátit k plnohodnotnému životu bez zdravotních následků.

AED zvyšuje naději na přežití až na 80 procent
V Jihomoravském kraji je ročně mimo nemocnici postiženo náhlou srdeční příhodou přibližně 700 lidí. Zhruba polovina z nich přímo v terénu zemře. Jen 5-15 procent pacientů má to štěstí, že se po srdeční příhodě vrací zpět do běžného života, a to díky poskytnutí včasné pomoci. S každou minutou prodlevy se zahájením resuscitace klesá naděje na záchranu člověka o 10 procent. Při včas zahájené a správně provedené resuscitaci pomocí AED, která vždy musí být zkombinovaná s masáží hrudníku, se naděje na přežití postiženého pohybuje mezi 70 a 80 procenty. Při náhlé srdeční zástavě často nastane takzvaná fibrilace komor. Právě v této fázi pomůže včasný elektrický výboj,který dá člověku defibrilátor.

Co je to AED
Automatizovaný externí defibrilátor je počítačově řízené zařízení určené pro laiky, které je schopno analyzovat křivku EKG a v případě potřeby vede laického zachránce hlasovými pokyny i pokyny na obrazovce k provedení resuscitace správným způsobem a v případě potřeby i k provedení bezpečné defibrilace.

Defibrilace je odborný postup, který je schopný zrušit významnou poruchu srdečního rytmu vedoucí k zástavě oběhu. Pokud se lidé s takovýmto postižením zdraví setkají, operátorka jim pomocí tísňové telefonní linky 155 poradí, kde najdou nejbližší externí defibrilátor v případě, že je k dispozici, a jak s ním mají pracovat. Pokud je v dané oblasti dostupný defibrilátor u složek IZS, vyšle operátorka na místo kromě výjezdové skupiny ZZS i nejbližší jednotku s AED. V praxi tedy na místo události přijíždí obratem například hasiči nebo policisté, kteří pomohou s resuscitací postiženého za pomoci AED do doby příjezdu týmu ZZS.

K aktivaci AED dochází v Jihomoravském kraji každý den
Systém začal vznikat v městě Brně v roce 2013 ve spolupráci ZZS JmK, Magistrátu města Brna, Fakulty Sportovních studii MU, nadace KB Jistota a dalších partnerů. Postupně se rozvíjel zapojením klíčových partnerů a to HZS a PČR do nynější podoby, kdy je v Jihomoravském kraji registrováno celkem 135 AED. K aktivaci AED dochází každý den minimálně jednou. V roli „first responderů“ zasahují příslušníci HZS, PČR, jednotky SDH, nově i městská policie Brno, a dále AED v rukou soukromníků.
Systém se i nadále rozšiřuje, jen koncem loňského roku přibylo v rámci Brna dalších 27 AED, které financoval Magistrát města Brna. Další rozvoj je možný také díky podpoře evropských projektů.

 

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader