Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Z výjezdů
4.10.2017

úspěšná resuscitace s pomocí policejní hlídky

Dne 4.10.2017 v dopoledních hodinách přijala operátorka KZOS ZZS JmK informaci o náhlém bezvědomí staršího muže v Brně. Situace na místě byla obtížná, pacient se nacházel ve vozidle a bylo jej nutné před poskytováním resuscitace z vozidla vytáhnout. Operátorka volajícím radila, jak poskytovat resuscitaci a ihned aktivovala systém first respondera, v tomto případě to byla nejbližší hlídka Policie České republiky disponující automatizovaným externím defibrilátorem. Hlídka okamžitě po příjezdu na místo převzala resuscitaci, využila automatizovaný externí defibrilátor s jehož pomocí podala pacientovi jeden výboj ještě před příjezdem posádek ZZS. Společně s posádkou ZZS se podařilo pacienta úspěšně zresuscitovat a následně transportovat na urgentní příjem nemocnice U Svaté Anny. Poděkování patři všem , kteří se na záchraně života podíleli a poskytli tak muži šanci na přežití.

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader