Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Z výjezdů
24.6.2011

Úspěšná resuscitace u mladého muže - Dražovice

Dne 24.6.2011 ve 20:10hod. přijaly operátorky ZZS JmK tísňovou výzvu o velice závažném stavu mladého muže, který se pravděpodobně pokusil o sebevraždu. Na místo byl ihned vyslán tým rychlé lékařské pomoci. Při příjezdu nalezla lékařka mladého muže, který byl na místě svědky události kvalitně resuscitován. Zasahující tým okamžitě resuscitaci převzal a rozšířil ji o monitoraci základních životních funkcí, zajištění dýchacích cest a podávání nezbytně nutných léků. Po šesti minutách odborné rozšířené resuscitace se podařilo obnovit krevní oběh a stav muže byl v rámci možností stabilizován. Vzhledem k závažnosti stavu byl nutný co nejrychlejší transport na specializované pracoviště v Brně. Proto byl povolán tým letecké záchranné služby, který pacienta převzal a za stálé lékařské péče zajistil transport na Urgentní příjem FN Brno. Díky adekvátní reakci svědků události a odborné péči záchranné služby se podařilo mladého muže v terénu zachránit, i tak je jeho stav velice vážný.(Zuchová)

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader