Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
3.2.2020

V roce 2019 jsme měli 102 229 výjezdů, ve srovnání s předchozím rokem došlo k mírnému poklesu

V roce 2018 jsme evidovali 103 798 výjezdů, čísla tedy i přes nepatrný pokles zůstávají stále vysoká. Jedním z důvodů je fakt, že lidé si naši pomoc volají i k méně závažným případům. Svědčí o tom kromě jiného také skutečnost, že denně vyjedeme v rámci Jihomoravského kraje přibližně 280x, přitom volajících na tísňovou linku je zhruba dvojnásobek. Velkou část hovorů tedy naše operační středisko vyřeší v rámci telefonního hovoru, například doporučí návštěvu praktického lékaře nebo lékařské služby první pomoci, může také poskytnout konzultaci ohledně podání vhodné medikace, např. pro snížení teploty.

Nejčastěji jezdily v roce 2019 posádky jihomoravské záchranky ke kolapsům, hypertenzi, dušnostem, bolestem na hrudi, psychózám a úrazům, včetně těch vzniklých v důsledku dopravních nehod. Dalšími diagnózami byly například akutní infarkt myokardu či cévní mozková příhoda, pomáhali jsme také při porodech.

V roce 2019 jsme ošetřili celkem 99 431 pacientů, z toho 7 366 jich bylo mladších 19 let. Jak již výše zaznělo, některé ze zdravotních potíží, ke kterým vyjíždíme, nevyžadují zásah zdravotnické záchranné služby. Rozumíme tomu, že pokud volá laik, nedokáže přesně vyhodnotit závažnost zdravotního stavu. Rádi poradíme, pomůžeme nebo poskytneme první pomoc. Je však třeba říct, že někdy svoji roli sehraje také naprostá nevědomost či neinformovanost volajícího nebo dokonce jeho pohodlnost a snaha získat pro sebe výhodu. Často se také opakují výjezdy k těm, kteří si svoje zdraví záměrně poškozují, například užíváním návykových látek. Právě tyto zákroky pak mohou blokovat naše vozy a dojde k tomu, že posádka nebude dostupná pro ty pacienty, jejichž zdraví či život jsou skutečně v ohrožení. Prosíme, myslete na to a buďte solidární. Jednou to můžete být vy, kdo bude potřebovat každou vteřinu. Děkujeme.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader