Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
1.7.2020

Vozík pro mimořádné události

Je neustále připravený a čeká na svoji příležitost. Ta nastane ve chvíli, kdy dojde k hromadnému postižení osob. Může to být požár, povodeň, nehoda vlaku či autobusu. Při takových situacích bývá mnoho zraněných a k místu události musí operátoři vyslat co nejvíce dostupných prostředků. Vozík lze také preventivně využít na akcích, které zajišťujeme. Jak vypadá a co se v něm skrývá? Skládá se z nápravy a snímatelného kontejneru a obsahuje základní zdravotnický materiál, včetně léků, imobilizačních pomůcek a dalších potřeb. „Každé naše územní oddělení má svůj vozík, ten je deponován u hasičského záchranného sboru příslušného územního oddělení a na vyžádání ze strany operačního střediska je přivezen na místo mimořádné události, a to v co nejkratším možném čase. Naposledy jsme vozík použili při vážné dopravní nehodě na ulici Křenová v Brně, kde se srazil autobus s tramvají. Ošetřili jsme čtyřicet zraněných osob,“ vysvětluje Sylva Nováková z oddělení krizové připravenosti jihomoravské záchranky.

Ve vozíku je zdravotnický materiál rozdělen do několika plastových kontejnerů, chcete-li boxů, které jsou barevně označeny, popsány a zajištěny plombou. Systém rozdělení vychází z jednotlivých způsobů ošetření pacienta, jsou tam například pomůcky na zajištění dýchacích cest či cévního vstupu, obvazový materiál, fixační pomůcky, kyslíkové láhve, ale také třeba jednorázové deky. Další potřeby jsou upevněné na dně nebo v policích vozíku pomocí pásových úchytů. Materiál a pomůcky uložené v boxech jsou pravidelně kontrolovány a jsou vždy připraveny k okamžitému použití. Každý vozík má své specifické označení, které je i na všech pomůckách a předmětech umístěných ve vozíku. Má také svůj kontrolní list, který sleduje exspiraci léků a zdravotnického materiálu, revizi elektrických zařízení, STK nebo například pravidelné kondiční jízdy.

„Nezbytnou součástí vozíku jsou tzv. třídicí vlajky. Slouží pro označení jednotlivých skupin pacientů na stanovišti přednemocniční péče. Barvy respektují lékařské třídění podle závažnosti zranění, jsou k dispozici v červené, červenožluté, žluté, zelené a černé barvě,“ upřesňuje Sylva Nováková. Vozíky je možno připojit ke zdroji 220 V, k připojení slouží prodlužovací padesátimetrový kabel na cívce. K osvětlení vozíku se používají 2 akumulátorové svítilny. Megafon je určen ke zvýšení intenzity hlasu pro efektivní řízení mimořádné události. „V případě nutnosti rozstříhání oděvu zraněných lze v jednom z boxů najít 5 kusů řezačů oděvů, jsou vyrobeny tak, aby nepoškodily kůži pacienta. Každý vozík je vybaven také dvěma stojany na igelitové pytle na odpadky, cílem je udržení pořádku na obvazišti nebo ve stanu pro mimořádné události,“ říká Sylva Nováková a dodává: „Po ukončení zásahu na místě mimořádné události nesmí zůstat po zásahu zdravotnické záchranné služby žádný infekční a komunální odpad.“

Oj vozíku je uzpůsobena tak, aby vozík mohl být tažen za jakýmkoliv vozidlem. Kontejner bez nápravy je možné na krátké vzdálenosti, mimo obydlený prostor, transportovat v podvěsu pod vrtulníkem PČR. Transport v podvěsu je využíván v případě nutnosti dostat zdravotnické vybavení na místo nepřístupné pozemními vozidly.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader