Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
22.7.2020

Vybírali jsme nové letecké záchranáře

Letecká záchranná služba může být v některých případech jedinou možností, jak účinně poskytnout akutní přednemocniční péči, případně jak významně přispět ke zkvalitnění péče o pacienta rychlým a šetrným transportem ke specializované nemocniční péči. Pokud je vrtulník vyslán, očekává se, že zásah bude organizačně i medicínsky na vysoké úrovni. LZS je vysoce specializovaná, ale také nákladná služba s řadou specifik i omezení. Členové posádky neplní pouze zdravotnické úkoly, záchranář musí být nápomocen i kapitánovi vrtulníku. Specifika práce ve vrtulníku kladou zvýšené nároky na celou posádku LZS. V současné době má letecká výjezdová skupina v Jihomoravském kraji 9 záchranářů a 10 lékařů. „Výcvik leteckého záchranáře je dlouhodobý, jen základní příprava trvá více než rok. Z tohoto důvodu se snažíme myslet na zadní kolečka a letecké záchranáře si vychovávat dopředu. Výběr těch nových jsme chtěli pojmout maximálně objektivně, a nastavit tak do budoucna cestu pro další kolegy, kteří teprve teď profesně dorůstají,“ vysvětluje Jana Kubalová, vedoucí lékařka Územního oddělení LZS JmK.

Systém výběru jsme nastavili jako tříkolový, přičemž do posledního kola postoupilo 9 uchazečů. Závěrečné kolo bylo hlavně praktické a naši potenciální budoucí kolegové ho podstoupili společně se stávajícími leteckými záchranáři v tzv. evaluaci leteckých záchranářů, kde porovnali svoje síly, znalosti a dovednosti i organizační schopnosti. Pro záchranáře „čekatele“ byla připravena pouze dvě volná místa.

Evaluace se konala v našem sídle v Brně – Bohunicích, konkrétně ve vzdělávacím a výcvikovém středisku a na přilehlém parkovišti. „Spolupracovali jsme se Školním a výcvikovým zařízením HZS v Brně Líšni. Snažili jsme se vymyslet kombinaci úkolů, která fyzicky vyčerpá, psychicky nahlodá, ukáže, jaké organizační schopnosti uchazeč má, jak je na tom se zdravotnickými dovednostmi, adherencí ke standardním pracovním postupům i jaké má znalosti z medicíny. Úkoly měly zkrátka prověřit všestrannost, uchazeči jich podstoupili celkem 13, hodnoceny byly objektivním měřením,“ doplňuje Jana Kubalová.

Hned na začátku čekala na uchazeče velká kupa vybavení, kterou bylo potřeba vynést po schodech až na střechu výcvikového střediska., kde pak následovala resuscitace. Tu bylo samozřejmě potřeba provést co nejkvalitněji. Hodnocení prováděl software chytrého simulátoru, který kvalitu hodnotil na základě algoritmu zahrnujícího údaje o frekvenci stlačení, hloubce stlačení a úplného uvolnění, kvality ventilace a délky pauz na ventilaci. Fyzicky a psychicky nejnáročnější bylo zadání vyšplhat po automobilovém žebříku do výšky 25 metrů, převěsit se do lan a slanit. Jakmile pak měl účastník pevný beton pod nohama, čekal na něj úkol ryze dovednostní. Bylo třeba zajistit pacienta s polytraumatem základními pomůckami, tedy omezit pohyb krční páteře pomocí C límce a headbloků, naložit správně pánevní pás a tyčkovou extenční dlahu.

Mezi další úkoly patřila také resuscitace dítěte, ta měla za úkol upoutat pozornost, záhy však byl letecký záchranář vytržen nálezem dalšího pacienta, který byl v bezvědomí a nedýchal. Uchazeči také absolvovali tzv. opičí dráhu, která simulovala obtížný přístup k pacientovi. Jedním ze zadání bylo také zajištění pacientky s cévní mozkovou příhodou a nechyběly ani „letecké úkoly“, např. vyhledání a přečtení bezpečnostních procedur při řešení nouzového stavu, konkrétně vysazení jednoho motoru za letu. Uchazeče čekal i test znalostí, obsahoval 50 otázek, odpovědi bylo nutné stihnout v šibeničním čase 40 minut.

„Všichni účastníci evaluace splnili všechny požadované úkoly a zdárně a se ctí dorazili až do cíle. Všem bychom rádi touto cestou poděkovali za nasazení a výkony, které předvedli. Udělali jste nám obrovskou radost. Čekatelé přišli připravení a velmi motivovaní a stávající letci ukázali, že jsou na svém místě leteckého záchranáře právem. Moc gratulujeme dvěma novým záchranářům LZS – čekatelům: Kláře Kosíkové a Janu Jasenskému, těšíme se na společné výcviky. A děkujeme také všem, kdo nám pomohli tuto akci zorganizovat,“ uzavírá Jana Kubalová.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader