Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
26.4.2019

Výjezdová základna v Hustopečích: poklepali jsme základní kámen

Výstavba nové základny v Hustopečích byla dnes zahájena slavnostním poklepem základního kamene. Staví se už naplno a vše jde zatím podle harmonogramu. Budova je koncipována jako jednoduchá hmota s podélnou osou ve směru severovýchod - jihozápad. Nová výjezdová základna bude dvoupodlažní nepodsklepená stavba s plochou střechou a s převýšenou částí hlavního schodiště a technického zázemí. „Přáli jsme si, aby návrh provozně dispozičního uspořádání základny kladl důraz na vytvoření krátkých, přehledných vazeb mezi pobytovými prostory záchranářů a pohotovostními stáními sanitních vozů. Pro rychlý přesun posádek k sanitkám bude sloužit optimálně umístěné schodiště,“ říká ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

Nejnižší podlaží bude situováno přímo na úrovni stavebního pozemku, budou zde pohotovostní stání pro jedno zásahové a jedno záložní vozidlo, na ně pak budou bezprostředně navazovat sklady zdravotnického materiálu, léků a sklad kyslíku.

„Pro očistu a dezinfekci vozidel po zásahu bude určen dezinfekční box, určený k očistě jak interiéru vozu, tak nosítek. V tomto prostoru bude umístěn také nerezový mycí stůl, umyvadlo, dvojdřez a výlevka. Na dezinfekční box bude navazovat sklad infekčního materiálu a sklad kontaminovaného prádla, tedy použitých pracovních oděvů posádek. Při vytváření projektu jsme mimo jiné dbali i na důsledné oddělení tras pro manipulaci s čistým materiálem, tras pro manipulaci s použitým materiálem a s odpady a tras pro jiný pohyb osob,“ upřesňuje detaily technický náměstek ZZS JmK Pavel Chvalina.

V bezprostřední vazbě na schodiště bude situována místnost výzvy, kde bude mít svoje místo výjezdový počítač s tiskárnou, vyhřívané a větrané botníky s lavičkou a sušáky obuvi. Z této místnosti bude snadno přístupná pohotovostní sprcha a WC, sklad čistého prádla, špinavého prádla a posilovna. „Velmi nám záleží na tom, abychom vytvořili co nejpříznivější podmínky pro náročnou práci našich zaměstnanců, neustále se snažíme vylepšovat zázemí. Budova bude splňovat náročné požadavky, které jsou v současné době na stavbu výjezdových základen ZZS kladeny. Doplním ještě, že ve druhém podlaží budou pobytové místnosti posádek, denní místnost a šatny. Ve třetím podlaží pak plánujeme už jen technickou místnost vzduchotechniky a ústředního vytápění,“ popisuje budoucí vzhled nové základny Hana Albrechtová.

Investorem stavby je Jihomoravský kraj. „Jde o akci, která je součástí úvěrového financování z Evropské investiční banky. Rádi jsme podpořili vybudování nové základny, protože ta stávající již neposkytuje pro práci záchranářů takové podmínky, jaké by poskytovat měla. Například současná stání neumožňují temperovat vozidla, užívané prostory včetně šaten nejsou vyhovující. Tímto krokem se pracovní podmínky pro záchranáře výrazně zlepší, hotovo by mělo být po 14 měsících od zahájení stavby,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.“ Provoz základny bude obstarávat celkem 15 zaměstnanců: 5 lékařů a 10 záchranářů. V denní i noční směně se i nadále prozatím počítá s jednou lékařskou posádkou.

 

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader