Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
3.12.2021

Získali jsme diamantové ocenění v projektu EMS Angels Award

Jedná se o ocenění zdravotnických záchranných služeb za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, které připravila Iniciativa Angels ve spolupráci s mezinárodní odbornou společností EUSEM a mezinárodní pracovní skupinou odborníků pro iktovou péči v přednemocniční neodkladné péči.

„Hlavními cíli programu bylo podpořit monitorování poskytované kvality iktové péče v prostředí zdravotnických záchranných služeb, mít k dispozici nástroj zlepšující komunikaci mezi záchrankami a iktovými či komplexními cerebrovaskulární centry, včetně podpory zpětné vazby. A šlo také o to poděkovat a ocenit výkony těch nejlepších organizací na mezinárodní půdě,“ vysvětluje lékařka Jana Kubalová, náměstkyně pro vzdělávání jihomoravské záchranky.

Podmínkou zapojení do projektu bylo zaevidování alespoň třiceti po sobě jdoucích iktových pacientů do formuláře pro sběr dat, a to od začátku prvního, druhého nebo třetího čtvrtletí roku 2021. Formulář a kritéria pro vyhodnocení dat byly vyvíjeny na základě pilotních projektů několika zdravotnických záchranných služeb ze čtyř zemí, Česká Republika byla jednou z nich. Formulář pak automaticky vyhodnotil kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

„Naše organizace dodala celkem 67 pacientů od počátku července 2021. Třetí čtvrtletí bylo zvoleno záměrně z důvodu polevující epidemie koronaviru. Předpokládali jsme, že data nebudou zkreslena oblékáním se do specifických ochranných oděvů. Zpracování dat nebylo úplně snadné, bylo třeba sledovat klíčové parametry, ať už je to čas strávený posádkou na místě, doba transportu, dále například procento pacientů, kteří byli referováni do iktových center předem či procento těch, kteří měli v anamnéze uvedeny detaily pravidelné medikace a dalších onemocnění. Po nahrání dat do systému se ukázalo, že naše organizace dosáhla nejvyššího možného Diamantového statusu v rámci ocenění. Velmi si takového výsledku vážíme,“ doplňuje Jana Kubalová.

A co z toho vyplývá? Péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou v Jihomoravském kraji je nastavena velmi dobře. „Funguje mezioborová spolupráce mezi záchrankou a iktovými či komplexními cerebrovaskulární centry při nastavování metodických postupů i v reálném provozu. Posádka, která pečuje o pacienta s cévní mozkovou příhodou, k němu přistupuje v souladu s nastavenými standardy a pochopila princip přístupu „čas je mozek“. Tedy čím dříve se pacientovi dostane definitivní léčby, tím větší šanci bude mít na návrat do normálního života. Doufáme, že tento výsledek nás bude motivovat k dalšímu zlepšování péče,“ usmívá se hlavní sestra ZZS JmK Romana Pochylá, která ocenění přebírala z rukou Roberta Havaldy ze společnosti Angels Consultant.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader