Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Jak u nás probíhá nábor

  1. Pohovoru s Vámi se zpravidla účastní zástupce personálního oddělení, přímý nadřízený a případně další vedoucí zaměstnanci dle charakteru dané pracovní pozice.
  2. Součástí pohovoru může být také praktická část, která se skládá z vyplnění krátkého testu. Test bývá zaměřený na problematiku poskytování PNP a jeho obtížnost je odlišná dle charakteru  obsazované pozice. V další části absolvujete praktický úkol (typickým úkolem může být nasazení krčního límce, provedení KPCR aj.). U řidičů sanitních vozidel je zpravidla součástí pohovoru také krátká zkušební jízda.
  3. Pokud půjde všechno hladce, nabídneme vám místo už po prvním setkání, výjimečně vás budeme chtít ještě více poznat na další schůzce.
  4. Jako nový zaměstnanec absolvujete adaptační proces, kterým vás provede zkušený mentor. V rámci našeho programu celoživotního vzdělávání si budete moci osvojit další postupy a metody při poskytování PNP.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader