Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Komerční činnost

Podmínky poskytnutí akce

 1. Žadatel vyplní žádost ve všech kolonkách.
 2. Žádost musí být dodána na ZZS Jmk nejméně 21 kalendářních dnů před termínem konání dané akce.
 3. ZZS Jmk se k podané žádosti o zajištění či nemožnosti zajištění akce vyjádří do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti (podmínkou je, že nebude ohrožena její hlavní činnost tj. poskytování přednemocniční neodkladné péče).
 4. Po závazném potvrzení termínu vystaví ZZS JmK žadateli zálohovou fakturu, kterou je žadatel povinen uhradit nejpozději 3 pracovních dnů před termínem konání akce.
 5. Zálohová faktura je vystavena ve výši předpokládaných nákladů pro zajištění akce. Předpokládané náklady zahrnují rovněž čas na přípravu vozidla, jízdu na místo konání akce, dobu setrvání na akci, návrat na základnu a čas na úklid a doplnění materiálu do vozidla k dalšímu zásahu, přípravu lektora, apod.
 6. Po uskutečnění akce vystaví ZZS JmK fakturu dle skutečnosti. Náklady zahrnují nejen dobu trvání vlastní akce, ale i dobu nezbytnou k přesunu vozidla s posádkou tam i zpět plus doba potřebná na kontrolu a přípravu vozidla a jeho vybavení před odjezdem a po návratu.
 7. Objednávka, byť i předběžně potvrzena, je považována za závaznou až v okamžiku uhrazení zálohové faktury na účet ZZS JmK či do pokladny.
 8. V případě zrušení akce ze strany žadatele je žadateli účtován storno poplatek ve výši nákladů spojených se zabezpečením akce a to následovně:
 • zrušení akce 5 pracovních dnů před termínem konání akce, bude žadateli účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny,
 • zrušení akce 2 dny před termínem konání akce, bude žadateli účtován storno poplatek ve výši 70 % ceny,
 • zrušení akce méně než 2 dny před termínem konání akce, bude žadateli účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny.
 1. Po oznámení zrušení akce žadatelem, mu bude vrácena poměrná část ze zálohové faktury a to formou vratky po odečtu procentuálního podílu výše uvedeného storno poplatku, a to do 10 pracovních dnů od data zrušení akce.
 2. V případě zrušení akce ze strany ZZS Jmk bude žadateli vrácena celá částka, a to do 5 pracovních dnů od data zrušení akce.
 3. Zdravotnické asistence, ukázky činnosti a techniky, školení první pomoci a exkurze se řadí mezi vedlejší činnosti, které ZZS JmK vykonává v případě, že není ohrožena její hlavní činnost tj. poskytování zdravotnické záchranné služby. Z toho důvodu si ZZS JmK vyhrazuje právo na odvolání termínu dané akce v případě, že měla být ohrožena její hlavní činnost (bez nároku náhrady).
 4. Odesláním formuláře »Objednávka« žadatel souhlasí s tím, že byl seznámen s cenovými podmínkami a obecným ujednáním vztahujícím se k poskytování těchto služeb a tyto podmínky respektuje.
 5. ZZS JmK je organizací, jejíž hospodaření podléhá veřejné kontrole, tím se nemůže zavazovat k zachování obchodnímu tajemství.
x
loader