Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Masivní krvácení

Stlačte krvácející ránu.
Krvácející místo držte až do příjezdu odborné pomoci.
  Zraněného opatrně položte
na zem.
 

Volejte 155.
Do příjezdu záchranné služby sledujte u postiženého vědomí a dýchání.

  Postiženému zajistěte tepelný komfort.

Nikdy neodstraňujte zaražená cizí tělesa z rány

Přímý kontakt s krví je vždy rizikem přenosu infekčních chorob. Použijte proto gumové rukavice.
Pokud je nemáte k dispozici, alternativně lze využít i mikroténové sáčky.

Školení zachránci mohou přímý tlak v ráně rukou nahradit tlakovým obvazem nebo turniketem.

 

Stlačte krvácející ránu.
Krvácející místo držte až do příjezdu odborné pomoci.
 
Zraněného opatrně položte
na zem.
 
Volejte 155.
Do příjezdu záchranné služby sledujte u postiženého vědomí a dýchání.
 
Postiženému zajistěte tepelný komfort.

 

Nikdy neodstraňujte zaražená cizí tělesa z rány

Přímý kontakt s krví je vždy rizikem přenosu infekčních chorob. Použijte proto gumové rukavice.
Pokud je nemáte k dispozici, alternativně lze využít i mikroténové sáčky.

Školení zachránci mohou přímý tlak v ráně rukou nahradit tlakovým obvazem nebo turniketem.

 

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader