Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Resuscitace

Dospělý člověk

Oslovte jej a zatřeste ramenem…   Zprůchodněte dýchací cesty  

Zkontrolujte dýchání

  Zavolejte na tísňovou linku 155   Nereaguje a nedýchá normálně -
zahajte resuscitaci
   
Stlačujte hrudník 5–6 cm,
100–120 stlačení za minutu
  Dostupný automatizovaný
externí defibrilátor -
řiďte se jeho pokyny
 
 

Vyškolený zachránce - resuscitujte v poměru 30
stlačení a 2 vdechy

 

 

Dítě pod jeden rok 

Zkontrolujte dýchání

  5 umělých vdechů   Resuscitujte v poměru
30 stlačení a 2 vdechy
  Jste sami -  po minutě resuscitace volejte 155
Nejste sami, požádejte o pomoc hned!

 

Malé dítě zvláštnosti

 

  Hlavu nezaklánějte,
ale udržujte v neutrální poloze
  Stlačujte v dolní polovině hrudní kosti
dvěma nataženými prsty

 

 

Copyright European Resuscitation Council - www.erc.edu-2015_NGL_010

Dospělý člověk

Oslovte jej a zatřeste ramenem…
 
Zprůchodněte dýchací cesty
 
zkontrolujte dýchání
 
Zavolejte na tísňovou linku 155.
 
nereaguje a nedýchá normálně -
zahajte resuscitaci
 
Stlačujte hrudník 5–6 cm,
100–120 stlačení za minutu.
 
dostupný automatizovaný
externí defibrilátor -
Řiďte se jeho pokyny
 
 
vyškolený zachránce -resuscitujte v poměru 30
stlačení a 2 vdechy.

Podrobnější popis zde 

 

Dítě pod jeden rok 

zkontrolujte dýchání
 
5 umělých vdechů
 
resuscitujte v poměru
30 stlačení a 2 vdechy.
 
Jste sami -  po minutě resuscitace volejte 155
Nejste sami, požádejte o pomoc hned!

 

Malé dítě zvláštnosti

 

 
 
Hlavu nezaklánějte,
ale udržujte v neutrální poloze.
 
Stlačujte v dolní polovině hrudní kosti
dvěma nataženými prsty.

 

 

Copyright European Resuscitation Council - www.erc.edu-2015_NGL_010

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader