Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Tísňové volání

Vytočte linku 155  

Co se stalo

  Co nejpřesnější
adresa/místo
  Kolik je postižených

 

Zdravotní stav
vědomí/dýchání/krvácení
 

Jméno a věk postiženého

  Kdo volá   Dál dle instrukcí operátora

 


Tip:

Volání přes aplikaci Záchranka urychlí lokalizaci pacienta.

Hovor ukončuje vždy operátor!

Podrobnější informace zde: Kdy volat záchrannou službu

Vytočte linku 155
 
Co se stalo
 
Co nejpřesnější
adresa/místo
 
Kolik je postižených
 
Zdravotní stav
vědomí/dýchání/krvácení
 
Jméno a věk postiženého
 
Kdo volá
 
Dál dle instrukcí operátora


Doporučení:

Volání přes aplikaci Záchranka urychlí lokalizaci pacienta.

Hovor ukončuje vždy operátor!

Podrobnější informace zde: Kdy volat záchrannou službu

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader