Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Úhrady za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

p.č. služba jednotka množství
1 Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné náklady, budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
hodina 300,00
2 Obálka A6, A5, A4 ks

1,00/2,50/5,00

3 Obálka na CD ks 9,00
4 Poštovné

 

podle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb

5 Tisk nebo kopírování A4 černobílé - jednostranné/oboustranné ks

2,00/3,00

6 Tisk nebo kopírování A3 černobílé - jednostranné/oboustranné ks

3,00/5,00

7 Tisk nebo kopírování A4 barevné - jednostranné/oboustranné ks

3,00/4,50

8 Tisk nebo kopírování A3 barevné - jednostranné/oboustranné ks

10,00/20,00

9 Nenahrané CD / DVD (vyžaduje-li žadatel) ks

6,00/9,00

10 jiný nosič

 

individuální kalkulace nákladů (podle pořizovací ceny)

 

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader