Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Vaše názory

logo zzsjmk

Zaslání pochvaly, poděkování

* Zpracování osobních údajů

1. Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti Zdravotní záchranná služba, Jihomoravského kraje, p.o. , se sídlem Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292 dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • datum narození

2. Jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení pochvaly/poděkování . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti poverenec@zzsjmk.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro vyřízení těchto žádostí prosím kontaktujte pověřence ochrany osobních údajů na adrese poverenec@zzsjmk.cz

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader